cung lv 70 full 13 cả vk 2m12 1m14 . set 5x . gt vk bội tl6 bùa nhẫn tl5 giày quần dây chuyền tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc hp kháng ) ftb tl4554 dư 19m yên đang làm nhiệm vụ 63


Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793