cung lv 64 vk 11 full 10 . sói lv 1 cs tạm ftb . dư 1 set 6x +8 trong rương


Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

1cb6e35c4473e42b9.png 2ec462a8adc23cfc7.png 36380161a52e07b22.png

Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793