cung lv 130 3m14 cả vk full 15 bùa 16 1m12 . vk gt giày bùa quần tl6 bội tl4 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp cx ) ftb tl 6546 dư 310m yên . phân thân tiêu lv6x sx 5 sao


Giá: 2tr300k card . 1tr600k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 2tr300k card . 1tr600k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793