cung lv 103 full 14 cả vk 1m12 . set 9x vk tl7 gt tl6 giày tl5 bùa tl4 yoroi tl6 học max sách 5 bánh băng hoả . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst tc cx né ) ftb tl3445 dư 43m yên đã học skill 10x


Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793