Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2710 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv73 full 8 cả vk 4m12 . siêu xe lv44 cs tạm ftb dư 14m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2669 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 98 full 14 cả vk . vk mũ 6x full set 5x . gt vk giày bùa quần bội tl6 nhẫn tl3 yoroi tl6 học max sách 10 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( né tccm hp kháng ) ftb tl3655 dư 270m yên

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2529 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 118 full 14 cả vk 4m12 . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 3 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl3333 max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2505 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 65 3m11 cả vk 3m10 4m8 . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2497 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 130 full 15 cả vk . set 9x . gt tl8 vk giày bùa yoroi tl9 full tl6 7 . học max sách 10 bánh băng hoả . xe máy 5 sao cs vip ( 2cm cx tc ) ftb tl9999 dư 291m yên phân tiêu lv 75 set 6x tl 5 6 full 89

  Giá: 4 triệu tkcr/tcsr/atm ( card liên hệ riêng )
 • Mã Số: 2461 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv65 full 12 cả vk 4m8 1m0 . vk gt giày tl6 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl 2653

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2426 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 72 3m12 cả vk full 10 1m8 . học 4 stn . sói 5sao cs ngon ( tccm kháng mp tc ) ftb tl0410 dư 30m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2408 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 95 full 14 cả vk 2m15 1m12 . set 6x vk 7x . vk tl6 full tl 2345 yoroi tl5 học max sách . sói 5sao cs ngon ( gst né hp kháng ) ftb tl3643

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2277 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 80 6m12 cả vk 4m10 . yoroi tl 4 . sói lv 100 cs tạm ( cx né hp mp ) ftb tl 6666

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2240 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 full 8 cả vk 4m12 . sói lv 83 cs ngon ( gst tc hp cx ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2141 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 113 3m14 cả vk full 12 . gt tl7 vk giày tl6 bùa tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 3 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl3435

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1981 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 88 vk 11 3m12 full 10 2m8 , yoroi tl2 học 5 stn . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1877 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 91 full14 cả vk 3m12 . vk 8x set 7x . gt tl0 yoroi tl5 . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2cm gst hp ) ftb tl 2322 dư 14m yên

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1855 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 125 full 12 cả vk 4m14 . gt tl5 yoroi tl 6 học 3 stn . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2cm mp kháng ) ftb tl 2665 dư 123m yên max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1846 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 78 2m13 cả vk 1m14 2m12 5m8 . yoroi tl 4 học 8 stn 10 bánh băng hoả ( vip ) . sói 2 sao cs tạm ( tc cm gst kháng ) ftb dư 6m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1595 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv 64 vk 11 1m10 full 8 . học 1 stn . sói 3 sao cs tạm ( né cx hp cm ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1526 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 64 vk 11 full 10 . sói lv 1 cs tạm ftb . dư 1 set 6x +8 trong rương

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1383 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 61 vk 11 full 12 1m1 1m5 . học 6 stn . xe máy cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1343 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 92 3m12 full8 cả vk . gt tl5 yoroi tl 2 học 3 stn . siêu xe 2 sao lv 100 cs ngon ( tccm cx hp kháng ) ftb tl 0321 dư 18m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1166 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 vk 12 2m10 full 9 . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc tccm cx kháng ) ftb tl 0410

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên