Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
  • Mã Số: 657 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 95 5m14 cả vk 4m13 1m11 . gt tl3 vk tl4 bùa tl3 quân tl2 dây chuyển tl1 học 8 stn . xe máy lv 100 cs ngon ( tc gst tccm né ) ftb tl 2443 dư 50m yên đang làm nv 61

    Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
  • Mã Số: 512 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv 72 6m12 cả vk 3m10 1m8 . vk 4x tl5 sói lv 100 cs tạm ( 2 kháng tc hp ) ftb tl 2663 dư 33m yên đang làm nv cuối 16/50 ván lôi đài ( xong là có yoroi )

    Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
  • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
  • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên