Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4322 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv59 2m12 cả vk 2m8 full10 . sói đen cs tạm 2tb tc tl6 hp tl3

  Giá: 150k card . 110k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4320 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv79 full12 vk 14 . vk tl4 yoroi tl3 học 2 sách . siêu xe lv23 cs tạm ftb

  Giá: 450k card . 320k Ví/ATM
 • Mã Số: 4318 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv70 full12 cả vk 1m14 . gt vk tl0 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl0520 đang làm nv65

  Giá: 450k card . 320k Ví/ATM
 • Mã Số: 4317 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv82 2m12 cả vk full10 . yoroi tl5 học 3 stn . xe máy cs tạm ftb dư 90m yên

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4308 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv60 3m12 cả vk full13 1m14 . vk 4x tl8 gt tl6 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( 2 kháng tccm gst ) ftb tl0531

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4307 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv113 2m12 cả vk full8 . yoroi tl1 sói lv1 cs tạm ftb dư 18m yên max skill 10x lỗi shinwa

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4293 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv86 vk14 3m12 full8 . học 7 sách . xe máy cs tạm ftb dư 213m yên đang làm nv65

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4289 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv70 2m9 cả vk 2m12 full10 . yoroi tl1 . sói lv1 cs ngon ( 2cm mp kháng ) ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4281 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv68 full12 cả vk . set 5x . vk gt tl6 bội tl5 giày bùa quần tl4 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm hp mp gst ) ftb tl2643 dư 52m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4280 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv69 full12 cả vk 1m10 1m8 . vk 4x tl7 học 8 stn . sói lv84 cs tạm ftb tl1652 . rương còn 1 sói 100 2cm dư 770 lượng 22m yên

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4279 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv68 4m12 cả vk full8 . ăn 3 bánh pl 1 bánh bh . sói lv100 cs tạm ( gst mp tc cx ) ftb . tộc trưởng gia tộc asean lv12 có ntgt2

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4278 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv88 full12 cả vk 1m14 . gt tl5 yoroi tl0 học 8 stn . sói lv54 cs tạm ftb dư 28m yên 105 lượng

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4265 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv60 6m12 cả vk 4m8 . gt tl3 vk tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc cx kháng ) ftb tl1626 dư 110m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4263 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv70 full12 cả vk . set 5x vk 7x . vk gt tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( tc cm né kháng ) ftb tl5776 dư 54m yên đnag làm nv 63

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4262 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv90 2m8 cả vk full12 . gt tl4 yoroi tl4 học 1 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm tc cx ) ftb tl0532

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4254 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv75 4m8 cả vk full4 . max buff không sói xe

  Giá: 100k card . 75k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4250 Xem ảnh - Sever Katana quạt buff lv85 full8 cả vk . max buff dư 194m yên không sói xe

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4249 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv92 full12 cả vk . gt tl4 vk tl2 yoroi tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( né hp tc kháng ) ftb tl3443 dư 95m yên 42 lượng

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4241 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv86 vk12 4m9 5m10 . yoroi tl2 học 7 sách . sói lv100 cs tạm ( gst cx cm kháng ) ftb dư 10m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4240 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv79 full12 cả vk . yoroi tl5 học 8 stn . sói 2 sao cs tạm ( tccm gst tc kháng ) ftb tl0331 dư 8m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên