Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2822 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv70 5m12 cả vk 5m8 . yoroi tl3 học 4 stn 2 skn . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl2432 dư 58m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2710 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv73 full 8 cả vk 4m12 . siêu xe lv44 cs tạm ftb dư 14m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2529 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 118 full 14 cả vk 4m12 . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 3 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl3333 max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2461 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv65 full 12 cả vk 4m8 1m0 . vk gt giày tl6 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl 2653

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2426 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 72 3m12 cả vk full 10 1m8 . học 4 stn . sói 5sao cs ngon ( tccm kháng mp tc ) ftb tl0410 dư 30m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2408 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 95 full 14 cả vk 2m15 1m12 . set 6x vk 7x . vk tl6 full tl 2345 yoroi tl5 học max sách . sói 5sao cs ngon ( gst né hp kháng ) ftb tl3643

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2277 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 80 6m12 cả vk 4m10 . yoroi tl 4 . sói lv 100 cs tạm ( cx né hp mp ) ftb tl 6666

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2240 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 full 8 cả vk 4m12 . sói lv 83 cs ngon ( gst tc hp cx ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1981 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 88 vk 11 3m12 full 10 2m8 , yoroi tl2 học 5 stn . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1855 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 125 full 12 cả vk 4m14 . gt tl5 yoroi tl 6 học 3 stn . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2cm mp kháng ) ftb tl 2665 dư 123m yên max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1846 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 78 2m13 cả vk 1m14 2m12 5m8 . yoroi tl 4 học 8 stn 10 bánh băng hoả ( vip ) . sói 2 sao cs tạm ( tc cm gst kháng ) ftb dư 6m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1595 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv 64 vk 11 1m10 full 8 . học 1 stn . sói 3 sao cs tạm ( né cx hp cm ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1526 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 64 vk 11 full 10 . sói lv 1 cs tạm ftb . dư 1 set 6x +8 trong rương

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1383 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 61 vk 11 full 12 1m1 1m5 . học 6 stn . xe máy cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1166 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 vk 12 2m10 full 9 . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc tccm cx kháng ) ftb tl 0410

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1031 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 83 2m12 cả vk 1m11 full 89 . học 5 stn yoroi tl2 . sói lv 64 cs tạm ( tccm gst hp cx ) ftb tl 1422

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1027 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 60 6m12 cả vk 3m9 1m10 . học 3 stn sói trắng ftb dư 8m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 880 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 80 7m14 cả vk 3m12 . set 6x gt tl5 yoroi tl 3 học 8 stn . sói lv 100 cs ngon ( gst tc hp mp ) ftb tl 2332 dư 78m yên

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 657 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 95 5m14 cả vk 4m13 1m11 . gt tl3 vk tl4 bùa tl3 quân tl2 dây chuyển tl1 học 8 stn . xe máy lv 100 cs ngon ( tc gst tccm né ) ftb tl 2443 dư 43m yên đang làm nv 61

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 622 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 82 full 12 cả vk 1m8 . gt tl6 vk bùa tl4 bội tl5 yoroi tl3 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( gst tc hp kháng ) 3 tb tl 666 dư 33m yên .

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên