Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2940 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv90 5m12 cả vk 2m11 3m8 . yoroi tl2 học 6 sách . siêu xe 3 sao cs tạm ( gst tc hp kháng ) ftb dư 30m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2935 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv71 3m12 cả vk full 8 . siêu xe lv100 cs tạm ( mp hp né tc ) ftb

  Giá: 150k card . 105k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2889 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv85 2m12 cả vk full 10 1m11 . vk 7x tl6 yoroi tl4 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst né kháng ) ftb tl2543 dư 7m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2881 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 80 7m14 cả vk 3m12 . vk gt giày bùa bội tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl2554 dư 240m yên

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2880 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 98 3m14 cả vk 3m13 full 12 . học max sách 3 bánh pl yoroi tl5 . sói 2 sao cs ngon ( mp tc tccm cx ) ftb tl1221

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2879 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv58 2m12 2m11 full 8 . vk 4x tl3 học 8 stn . sói lv2 cs tạm ftb tl0660 dư 27m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2873 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv75 vk 14 full 12 1m10 . vk tl5 yoroi tl5 học 4 stn . sói lv100 cs tạm ( né gst tc mp ) ftb tl 1331

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2870 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 107 full 14 cả vk 2m12 . set 9x . gt tl5 vk tl6 giày tl4 yoroi tl6 học max sách 5 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl6555 . rương có 1 siêu xe 5 sao cm tạm dư 25m yên đã học skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2869 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv80 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl3 học 5 stn . sói lv100 cs tạm ( gst tc mp né ) ftb

  Giá: 320k card . 225k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2860 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 79 2m14 cả vk full 12 1m11 . gt tl2 vk tl4 yoroi tl4 học 4 sách . sói 2 sao lv100 cs ngon ( gst tc cm kháng ) ftb tl2521

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2855 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 102 full 12 cả vk 3m14 . vk 8x tl2 yoroi tl3 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst hp mp tc ) ftb tl3333 đã học skill 10x dư 6m yên

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2847 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv 69 5m11 cả vk 5m10 . siêu xe lv100 cs tạm ( gst tc cm kháng ) ftb dư 5m yên

  Giá: 150k card . 105k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2839 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv80 3m12 cả vk full 8 . yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe 4 sao lv100 cs ngon ( gst tc cx mp ) ftb tl1441 dư 40m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2837 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv72 6m12 cả vk 4m8 . vk gt tl6 học max sách . sói lv100 cs tạm ( 2 kháng tc mp ) ftb tl1443

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2822 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv70 5m12 cả vk 5m8 . yoroi tl3 học 4 stn 2 skn . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl2432 dư 58m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2820 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv42 2m12 cả vk full 8 . vk tl3 học 3 stn . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2794 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu 110 vk15 f14 4m12. vktl9, găngtl9, nhẫn bội bùa giày tl 6, quần 5, dây chuyền 0,yy7 max sách 150m yên 2 sx 5 sao (cx hp tccm cm) và (hp kp tccm tc) tbs full tl9 phân thân 70 7 món tinh luyện full 12 cả vk 2m14

  Giá: 2tr700k card . 1tr850k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0344479101 )
 • Mã Số: 2759 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 114 2m15 cả vk 2m14 full 12 . gt tl6 vk tl5 yoroi tl5 học max sách 2 bánh . siêu xe 2 sao cs tạm ( cm gst tc kháng ) ftb tl4544 dư 13m yên max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2748 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 63 2m12 cả vk full 9 . vk tl4 học 4 stn . sói lv100 cs ngon ( tc mp hp cx ) ftb tl 0521 dư 4m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2745 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 110 2m13 cả vk 2m14 full 12 . set 9x gt tl6 yoroi tl5 siêu xe lv100 cs tạm ( hp tc 2 kháng ) ftb tl2433 chưa học skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm ( liên hế sđt : 0393829256 )

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên