Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 1171 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 61 3m12 cả vk full 89 . sói cs ngon ( tccm cx kháng né ) 3 tbs tc hp tl 664

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1166 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 vk 12 2m10 full 9 . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc tccm cx kháng ) ftb tl 0410

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1031 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 83 2m12 cả vk 1m11 full 89 . học 5 stn yoroi tl2 . sói lv 64 cs tạm ( tccm gst hp cx ) ftb tl 1422

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1027 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 60 6m12 cả vk 3m9 1m10 . học 3 stn sói trắng ftb dư 8m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1019 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 59 7m12 cả vk 1m11 1m10 1m8 . vk 4x tl6 giày tl4 học 4 stn . sói trắng cs tạm ftb tl 3543 dư 41m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 894 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 121 full 14 cả vk 2m12 . set 8x cả vk . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( gst mp cm né ) ftb tl 4444 dư 100m yên max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 880 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 80 7m14 cả vk 3m12 . set 6x gt tl5 yoroi tl 3 học 8 stn . sói lv 100 cs ngon ( gst tc hp mp ) ftb tl 2332 dư 78m yên

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 843 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 91 full 12 cả vk 1m8 . yoroi tl3 học 3 stn . sói lv 100 cs ngon ( hp tc tccm kháng ) ftb tl 1332

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 800 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv 69 vk 12 full 8 . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm mp kháng ) ftb dư 37m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 657 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 95 5m14 cả vk 4m13 1m11 . gt tl3 vk tl4 bùa tl3 quân tl2 dây chuyển tl1 học 8 stn . xe máy lv 100 cs ngon ( tc gst tccm né ) ftb tl 2443 dư 50m yên đang làm nv 61

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 611 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 81 vk 9 3m8 3m10 3m12 . yoroi tl4 học 5 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( tc tccm cx kháng ) ftb tl 3553

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 573 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 130 2m14 cả vk 1m15 2m12 full 13 . gt tl5 vk tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc tccm hp kháng ) ftb tl 5555 dư 40m yên max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 520 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 70 full 8 . vk 5x tl6 yoroi tl 5 . học max sách 10 bánh băng hoả ( vip ) . sói trắng cs tạm ftb dư 22m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 512 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv 72 6m12 cả vk 3m10 1m8 . vk 4x tl5 sói lv 100 cs tạm ( 2 kháng tc hp ) ftb tl 2663 dư 33m yên đang làm nv cuối 16/50 ván lôi đài ( xong là có yoroi )

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 440 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 80 4m12 cả vk full 8 . học 1 stn yoroi tl 4 . sói trắng 3 sao cs ngon ( 2 cm né mp ) 3tb tl 321 dư 11m yên acc LỖI shinwa

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên