Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4072 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv49 3m12 cả vk full8 . gt tl6 vk tl5 học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl1421 dư 10m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4070 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv39 vk10 full8 . học 8 stn . sói đen cs tạm ftb tl0666 3 set kháng full8 dư 12m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4069 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv90 full12 cả vk 3m8 . vk 7x tl6 yoroi tl4 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst né kháng ) ftb tl2543

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4067 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv69 5m12 cả vk 3m10 2m8 . gt tl4 vk tl3 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( tc cm né mp ) ftb dư 36m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4060 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv70 2m12 cả vk full9 . yoroi tl1 . sói lv100 cs tam ( gst tccm né hp ) ftb dư 14m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4059 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv91 6m12 cả vk 4m8 . yoroi tl3 . sói 2 sao cs tạm ( tccm tc hp kháng ) 3tb dư 21m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4555 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 130 sv1 ig ae ldvui vk16 mcs 5m15 3m14 1m12 set 9x yy tl7 full tl ngon sói 5s (2cm tc hp ) tb 6599 pt tiêu 63 vk12 . đồ tinh luyện xem ảnh dư 200m yên

  Giá: 2tr300k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt zalo 0368932412 )
 • Mã Số: 4049 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv49 full12 cả vk 2m8 . gt vk giày bùa bội tl6 quần tl4 học max sách , sói lv1 cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl2645 dư 22m yên

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4047 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv70 full12 cả vk . yoroi tl3 học 8 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb tl0310 dư 15m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4044 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv77 4m12 cả vk 3m10 3m9 . yoroi tl1 . siêu xe lv53 cs tạm ftb dư 8m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4036 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv92 2m12 cả vk full89 . yoroi tl0 . sói lv100 cs ngon ( 2cm hp kháng ) 3tb dư 22m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4035 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv92 vk6x+14 1m12 full8 . yoroi tl3 . sói lv1 cs tạm ftb vk9x +12 trong rương dư 81m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4033 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv69 full12 cả vk 1m8 . gt vk tl6 giày bội tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst né ) ftb tl3754 có mắt 2 dư 8m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4029 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv78 5m12 3m10 2m9 . gt tl3 . sói 4 sao cs ngon ( tccm tc hp kháng ) ftb đang làm nv63

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4026 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv85 full12 cả vk 1m8 1m13 . học max sách yoroi tl4 . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl3442 dư 2m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4019 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv105 full14 cả vk 2m12 . gt tl7 vk tl6 giày bùa bội nhẫn dây chuyền tl4 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 4 sao cs tạm ( gst hp né cm ) ftb tl2424 dư 16m yên

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4017 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv90 full12 cả vk 1m8 . gt bội tl6 vk tl2 yoroi tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst né ) ftb tl4655 dư 105m yên có bội 8x +12 trong rương

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4016 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv76 6m14 cả vk 4m12 . vk tl6 gt tl5 yoroi tl5 học 8 stn 3 bánh bh . siêu xe 2 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl0422

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4015 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv79 3m13 cả vk 1m14 1m15 . vk tl6 bội nhẫn tl1 yoroi tl2 học 8 stn . sói 2 sao cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl2435

  Giá: 450k card . 320k Ví/ATM
 • Mã Số: 4014 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv91 vk12 4m8 5m10 . yoroi tl3 . siêu xe lv100 cs tạm ( cm hp tc kháng ) ftb

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên