Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2285 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv 130 3m14 cả vk full 15 bùa 16 1m12 . vk gt giày bùa quần tl6 bội tl4 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp cx ) ftb tl 6546 dư 310m yên . phân thân tiêu lv6x sx 5 sao

  Giá: 2tr100k card . 1tr500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2277 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 80 6m12 cả vk 4m10 . yoroi tl 4 . sói lv 100 cs tạm ( cx né hp mp ) ftb tl 6666

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2265 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 75 full 10 cả vk 4m8 . học 2 stn . sói 5 sao cs vip ( 2cm né hp ) ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2248 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 70 full 12 cả vk . gt tl4 vk tl5 yoroi tl 2 học 8 stn . siêu xe 2 sao cs tạm ( hp né cx tc ) ftb

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2240 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 full 8 cả vk 4m12 . sói lv 83 cs ngon ( gst tc hp cx ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2222 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 70 full 12 cả vk 1m14 . gt vk tl5 yoroi tl4 học max sách . sói 4 sao cs ngon ( tccm tc cx kháng ) ftb tl 1442

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2129 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 92 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl3 học 2stn 1skn . siêu xe cs tạm ftb

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2067 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 68 3m12 cả vk full 89 . học max sách . sói lv1 cs tạm ftb tl 6666 dư 10m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1999 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 103 2m15 5m14 3m12 . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 2 sao cs tạm ( tccm cx tc kháng ) ftb tl 4644 đã học skill 10x

  Giá: 950k card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1981 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 88 vk 11 3m12 full 10 2m8 , yoroi tl2 học 5 stn . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1877 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 91 full14 cả vk 3m12 . vk 8x set 7x . gt tl0 yoroi tl5 . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2cm gst hp ) ftb tl 2322 dư 14m yên

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1858 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 120 full 12 cả vk 3m14 . set 9x . gt vk giày tl4 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 2 sao cs tạm ( tccm né gst kháng ) ftb tl 2333 dư 106m yên max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1855 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 125 full 12 cả vk 4m14 . gt tl5 yoroi tl 6 học 3 stn . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2cm mp kháng ) ftb tl 2665 dư 123m yên max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1846 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 78 2m13 cả vk 1m14 2m12 5m8 . yoroi tl 4 học 8 stn 10 bánh băng hoả ( vip ) . sói 2 sao cs tạm ( tc cm gst kháng ) ftb dư 6m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1787 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 74 full 12 cả vk 1m14 . yoroi tl0 học 8 stn . siêu xe cs tạm lv1 ftb dư 20m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1595 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv 64 vk 11 1m10 full 8 . học 1 stn . sói 3 sao cs tạm ( né cx hp cm ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1526 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 64 vk 11 full 10 . sói lv 1 cs tạm ftb . dư 1 set 6x +8 trong rương

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1465 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 60 5m12 cả vk 2m10 3m8 . học 1 stn sói lv 1 ftb tl 0311

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1383 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 61 vk 11 full 12 1m1 1m5 . học 6 stn . xe máy cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1343 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 92 3m12 full8 cả vk . gt tl5 yoroi tl 2 học 3 stn . siêu xe 2 sao lv 100 cs ngon ( tccm cx hp kháng ) ftb tl 0321 dư 18m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên