Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3020 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv70 2m12 cả vk full8 . học 8 stn . sói đen cs ngon ( tccm gst hp cx ) ftb tl0505 dư 55m yên

  Giá: 150k card . 105k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3018 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv91 full 12 cả vk 1m14 1m9 . gt tl5 yoroi tl4 học 1 stn . sói lv5 cs tạm ftb tl2223

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3016 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 110 full 14 cả vk . gt tl2 yoroi tl6 học max sách 2 bánh bh . xe máy 5 sao cs vip ( 2cm né tc ) ftb tl1356 dư 506m yên chưa học skill 10x

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3012 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 103 6m14 cả vk 2m15 2m16 ( HOT ) . vk bùa tl7 gt giày bội nhẫn tl6 yoroi tl7 học max sách 20 bánh ( HOT ) . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm gst tc cx ) ftb tl2556 đã học skill 10x

  Giá: 1tr800k card . 1tr300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3008 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv60 5m12 cả vk 1m14 2m10 1m11 1m8 . gt vk tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc kháng ) ftb tl1554 dư 32m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3006 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 92 5m12 cả vk 5m8 . set 7x yoroi tl3 học 8 stn . sói lv100 cs ngon ( tc cm cx hp ) 3tb dư 26m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3002 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv70 2m12 full 10 1m8. học 5 stn . siêu xe lv31 cs tạm ftb dư 5m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3001 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv50 full 8 cả vk . học 8 stn . sói đen cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl0660

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2996 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv66 full 12 cả vk 2m8 . học 8 stn . siêu xe 2 sao cs ngon ( 2cm né cx ) ftb tl0666

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2988 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv70 vk 13 full 12 3m8 . vk gt bội bùa tl4 học 8 stn . sói lv100 cs vip ( 2cm tc né ) ftb

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2986 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 59 4m10 cả vk full 9 . học 5 sách . sói lv100 cs ngon ( tccm gst hp kháng ) ftb tl0652

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2985 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 70 vk14 5m12 4m8 . gt tl2 bội tl4 yoroi tl3 học max sách . sói 3 sao cs tạm ( tccm tc 2 kháng ) ftb tl0522 dư 12m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2970 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv95 vk 11 1m12 full9 . yoroi tl0 . dư 8m yên

  Giá: 320k card . 225k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2968 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv72 vk11 4m10 full 89 . yoroi tl3 học 5 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl 0221 dư 22m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2965 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv84 4m12 cả vk 2m8 4m10 . sói lv100 cs ngon ( hp tccm gst kháng ) ftb tl0332 dư 126m yên đang làm nv 63

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2962 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv110 2m14 cả vk full 12 . gt 6 bùa giày bội vk tl5 yoroi tl6 học 8 stn 5 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl4434 đã học skill dư 36m yên . kiếm 67 vk9 2m12 sói lv100

  Giá: 1tr atm/tcsr/momo ( liên hệ sđt : 0901759835 )
 • Mã Số: 2960 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 98 full 12 cả vk 2m11 1m10 . yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl0603

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2959 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 70 vk13 3m12 2m10 full 9 . học 5 sách . siêu xe lv100 cs ngon ( tc gst cx né ) ftb tl1442 dư 73m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2958 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 90 vk 14 2m12 2m10 full 9 . yoroi tl3 . siêu xe lv100 cs tạm ( cm hp mp kháng ) ftb tl0500 dư 15m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2945 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 74 full 12 cả vk 1m10 . vk tl4 yoroi tl3 học max sách . siêu xe lv100 cs tạm ( tc cm mp cx ) ftb tl2321

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên