Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4486 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv111 full12 cả vk 4m14 . vk7x set 6x . vk tl3 yoroi tl3 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( tc tccm gst hp ) ftb max skill 10x

  Giá: 500k card . 360k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4481 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv77 2m12 cả vk 2m10 full8 . sói lv23 cs tạm ftb dư 11m yên

  Giá: 120k card . 90k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4476 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv98 3m12 cả vk full8 . gt tl4 yoroi tl0 học 4 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né tc ) ftb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4474 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv98 vk14 full9 3m10 . vk5x +14 yoroi tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( gst tc mp cm ) ftb tl0660 dư 108m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4461 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv92 full12 cả vk . yoroi tl2 học 2 sách . siêu xe lv100 cs tạm ( tc hp mp kháng ) ftb tl0510 dư 13m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4450 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv85 3m12 cả vk 2m10 full9 . siêu xe 2 sao cs tạm ( gst né cm hp ) ftb tl2433 dư 160m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4445 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv119 full14 cả vk . set 8x vk 9x . gt tl8 vk bùa tl7 giày bội tl6 yoroi tl8 học max sách 5 bánh bh . sói 4 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl7866 max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4441 Xem ảnh - Sever Katana cung lv81 vk14 full12 2m8 . gt vk bùa tl6 yoroi tl5 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl3634 dư 21m yên

  Giá: 500k card . 370k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4438 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv69 full12 cả vk . vk 6x set 4x 5x . gt tl6 học max sách . sói 5 sao cs tạm ( tccm hp gst kháng ) ftb tl4654

  Giá: 300k card . 220k Ví/ATM
 • Mã Số: 4436 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv89 vk14 2m12 full8 . học 8 stn . siêu xe lv1 cs tạm 2tb đang làm nv 63

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4425 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv80 vk9 2m8 full12 . yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 3 sao cs tạm ( tc tccm gst mp ) ftb tl0440

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4416 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv66 vk13 1m14 2m12 full8 . học 1 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb

  Giá: 220k card . 170k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4405 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv70 vk12 full8 . học 3 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( hp né tc cx ) ftb tl1212 dư 37m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4403 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv65 5m12 cả vk 1m10 4m8 . vk 4x tl7 gt tl5 giày tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc gst cx ) ftb tl3553 dư 24m yên

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4400 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv95 3m12 cả vk 1m14 full8 . vk tl5 gt tl6 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe lv100 cs tạm ftb tl 3344 dư 41m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4396 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv87 full12 1m10 2m9 . yoroi tl3 . siêu xe lv100 cs tạm ( tccm tc cx kháng) 3tb tl 221

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4391 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv106 full14 cả vk 2m12 . gt vk tl3 yoroi tl4 học max sách 5 bánh bh . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl4444 đã học skill 10x

  Giá: 750k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4390 Xem ảnh - Sever Katana cung lv76 full9 cả vk . yoroi tl0 . siêu xe 5 sao cs tạm ( né tccm kháng hp ) ftb

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4379 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv60 5m12 cả vk 2m10 3m8 . vk tl7 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm né hp gst ) ftb tl2422 dư 19m yên

  Giá: 300k card . 220k Ví/ATM
 • Mã Số: 4374 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv70 vk15 full12 . gt bội tl6 giày bùa tl5 yoroi tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( né cx tccm tc ) ftb tl5656

  Giá: 600k card . 440k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên