Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4127 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv59 2m12 cả vk full9 . gt vk tl6 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( mp tc gst né ) ftb tl0502 dư 66m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4124 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv79 full12 cả vk . vk tl5 yoroi tl3 . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst cm tc hp ) ftb tl2310 dư 13m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4123 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv82 4m12 cả vk 2m10 4m8. yoroi tl0 . siêu xe 3 sao cs ngon ( tccm tc gst kháng ) ftb dư 95m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4121 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv70 full14 cả vk . gt vk bội tl6 giày bùa quần nhẫn tl5 yoroi tl4 học max sách 6 bánh bh 4 bánh pl . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc cx ) ftb tl5666 có mắt 2

  Giá: 1tr300k card . 900k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4118 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv49 5m12 cả vk 4m10 1m8 . vk tl6 gt tl4 học max sách . sói lv1 cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl1533 dư 144m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4111 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv70 full14 cả vk . gt vk giày bùa bội tl6 quần tl5 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc hp cx ) ftb tl6666 dư 56m yên khảm full ngọc 1 max chỉ số sắp có mắt 2

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4110 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv93 vk13 full12 4m8 . học 3 stn yoroi tl0 . siêu xe 2 sao cs tạm ( tccm hp mp kháng ) ftb dư 30m yên set 9x +8 trong rương

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4109 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv126 3m14 cả vk full12 . set 9x . vk gt giày bùa bội tl6 yoroi tl6 học max sách 5 bánh pl 4 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm cx gst tc ) ftb tl6556 dư 43m yên max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 800k Ví/ATM
 • Mã Số: 4104 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv66 vk13 5m12 4m8 . sói lv100 cs tạm ( gst hp tc kháng ) ftb tl0522 đã có mắt 2

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4100 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv60 5m8 cả vk 5m12 . gt tl3 học 4 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl1220

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4097 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv61 2m14 cả vk full12 . vk gt giày bùa bội tl6 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( tccm tc gst kháng ) ftb tl1636 dư 52m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4092 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv69 5m12 cả vk 5m10 . vk tl4 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl0323

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4090 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv98 vk14 full12 1m8 . gt tl3 yoroi tl2 học max sách . siêu xe lv100 cs tạm ( tc cm né kháng ) ftb tl1222 dư 57m yên

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4089 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv83 full8 cả vk 2m12 2m10 . học max sách yoroi tl2 . siêu xe lv100 cs tạm ( gst mp tc cx ) ftb dư 16m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4087 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv115 full14 cả vk 3m15 . gt bùa tl7 vk giày bội tl6 yoroi tl7 học max sách 10 bánh băng hỏa . siêu xe 5 sao cs ngon ( né tccm gst mp ) ftb tl5666 dư 150m yên max skill 10x

  Giá: 1tr800k card . 1tr300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4086 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv110 full14 cả vk 2m15 . set 9x gt 6x . gt tl8 vk giày bùa nhẫn tl6 quần bội tl5 mũ tl4 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb tl4544 dư 6k9 lượng 230m yên . hàng up thiên nhãn phù

  Giá: 3tr card . 2tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4085 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv50 5m12 cả vk 3m10 2m8 . vk tl3 học 8 stn . sói lv100 cs ngon ( tccm tc gst kháng ) ftb tl2663 dư 73m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4077 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv98 6m14 cả vk 4m13 . set 5x 2m 9x . vk gt giày bùa bội tl6 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs tạm ( gst né tc hp ) ftb tl4554 dư 76m yên có vk6x +14 trong rương

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4076 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv68 2m12 full9 . sói lv100 cs ngon ( 2cm gst mp ) 3tb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4074 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv99 4m12 cả vk full10 1m8 . vk tl6 yoroi tl6 học 8 stn . sói 2 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl1663 dư 91m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên