Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4572 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv70 3m12 cả vk full8 . yoroi tl0 học 4 stn . sói lv100 cs tạm ftb dư 46m yên

  Giá: 150k card . 110k Ví/ATM
 • Mã Số: 4570 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv79 6m15 cả vk 1m14 3m12 . gt vk tl6 giày tl5 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst mp ) ftb tl4544 dư 320m yên

  Giá: 850k card . 620k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4568 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv84 vk9 full8 3m12 . học 3 skn . siêu xe lv100 cs tạm ftb dư 18m yên max buff

  Giá: 150k card . 110k Ví/ATM
 • Mã Số: 4567 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv60 full12 cả vk 1m9 . vk 5x set 4x gt tl5 học 4 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl2422

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4565 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv60 vk13 6m12 3m8 . vk tl4 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( tc tccm hp kháng ) ftb tl2321 dư 87m yên

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4564 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv93 vk13 6m12 1m11 2m8 . gt tl4 vk tl6 yoroi tl6 học 8 stn . sói lv64 cs tạm ftb tl0515 dư 88m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4563 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv83 vk14 6m12 3m8 . gt tl4 yoroi tl4 học 6 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl1423 dư 120m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4548 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv59 vk12 full8 . vk tl3 học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl1544

  Giá: 150k card . 110k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4541 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv79 5m14 cả vk 1m15 4m12 . vk tl7 gt tl6 bội 5 giày bùa quần nhẫn tl4 yoroi tl5 học max sách 10 bánh băng hỏa . sói 5 sao cs ngon ( tccm né cx tc ) ftb tl2642 dư 116m yên đã có mắt 2

  Giá: 800k card . 580k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4540 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv92 full12 cả vk .yoroi tl2 siêu xe lv44 cs tạm ftb tl1223 dư 28m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4536 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv60 vk14 full12 . gt vk tl6 giày bùa tl4 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm hp tc cx ) ftb tl0421 dư 57m yên đã có mắt 2

  Giá: 500k card . 370k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4527 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv90 full12 cả vk 2m8 . vk tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst né kháng ) ftb tl2544

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4521 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv92 2m14 cả vk full12 . vk tl5 yoroi tl5 học max sách . sói 2 sao cs ngon ( 2cm tc cx ) ftb tl2553 dư 65m yên

  Giá: 450k card . 330k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4509 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv79 5m12 cả vk 1m14 4m8 . gt tl4 vk tl6 dây chuyền tl0 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( tc mp cx kháng ) 3tb tl454 , rương có 1 sói 5 sao cs tạm ( gst tc cm kháng ) dư 27m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4508 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv78 vk14 full12 . gt vk tl7 giày bùa bội tl5 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx hp ) ftb tl4636 dư 118m yên đang làm nv63

  Giá: 450k card . 330k Ví/ATM
 • Mã Số: 4507 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv103 full14 cả vk 1m16 . gt tl5 vk tl6 giày bùa tl4 yoroi tl7 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb tl3554 dư 300m yên

  Giá: 1tr400k card . 1tr tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4506 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv103 full14 cả vk 3m12 . set 8x . gt bùa tl6 vk tl0 yoroi tl8 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp gst ) ftb tl5666 dư 16m yên đã học skill 10x

  Giá: 950k card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4498 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv70 vk13 1m12 5m10 3m8 . vk tl2 yoroi tl5 học 2 stn . sói lv100 cs tạm ( gst hp tc kháng ) ftb tl1221 dư 20m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4489 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv103 full14 cả vk . set 9x . gt tl7 vk bội nhẫn tl6 giày bùa quần dây chuyền tl5 yoroi tl6 học max sách 3 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx gst ) ftb tl3544 có mắt 2 dư 82m yên

  Giá: 1tr700k card . 1tr250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4487 Xem ảnh - Sever Teesen đao lv94 4m12 cả vk full8 . siêu xe lv100 cs tạm ( hp tccm gst tc ) 3tb đang làm nv63

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên