Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3107 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 78 full 12 cả vk . set 4x áo quần 6x . vk tl7 gt giày bùa tl6 yoroi tl4 học 8 stn 10 bánh băng hoả ( HOT ) . sói 2 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl6666 rương có áo quần 4x +12

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3103 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv84 vk 13 full 12 3m8 . gt vk tl6 yoroi tl3 học 8 stn . sói 2 sao lv100 cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl1523

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3099 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv83 4m12 cả vk 3m10 3m8 . học 4 stn . siêu xe 4 sao lv100 cs tạm ( hp mp gst kháng ) ftb dư 20m yên đang làm nv69 50 lần lôi đài

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3094 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv70 full 12 cả vk 4m13 . gt tl4 vk tl5 yoroi tl3 học 8 stn . siêu xe 2 sao lv100 cs tạm ( hp cx né tc ) ftb tl1331

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3091 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv94 vk 13 6m12 cả vk 2m8 1m11 . gt tl6 vk tl5 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( tc cm né mp ) ftb tl 1344

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3088 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 98 full 14 2m15 cả vk . gt vk tl6 bùa bội tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl4654

  Giá: 1tr400k . 1tr tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3085 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv 68 vk 12 full 10 2m11 . sói lv11 cs ngon ( 2cm gst né ) ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3075 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv80 5m12 cả vk 3m8 2m10 . vk tl3 gt tl2 yoroi tl2 học 4 stn . sói lv100 cs tạm ( tc hp 2 kháng ) ftb tl0311 dư 22m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3074 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv61 3m12 cả vk full8 . sói trắng lv1 cs tạm 3tb

  Giá: 150k card . 105k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3071 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 81 vk 10 5m12 4m9 . yoroi tl5 . siêu xe lv100 cs ngon ( tc hp cx tccm ) ftb tl0222

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3068 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv60 vk 9 full 10 . sói lv100 cs tạm ( tc mp 2 kháng ) ftb

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3053 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 91 3m10 cả vk 2m12 full8 . yoroi tl2 . xe máy ftb dư 36m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3048 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv80 vk 14 full 12 3m8 . gt tl4 yoroi tl4 học 6 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl1422

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3045 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv86 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl3 rương còn 1bhcc quần 5x +12 . acc không sói xe

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3040 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv115 vk 14 full 12 1m8 . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách 5 bánh băng hoả . sói 5 sao cs ngon ( tc cm gst né ) ftb tl 2534 dư 80m yên max skill 10x

  Giá: 850k card . 600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3035 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv59 4m12 cả vk 1m11 full 8 . vk 4x tl5 học 8 stn . sói đen cs ngon ( gst cm tc kháng ) ftb tl2433 dư 9m5 yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3031 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 68 2m11 cả vk 2m10 full 8 . học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3027 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 70 6m12 cả vk 4m8 . gt vk tl6 học max sách . siêu xe lv54 cs tạm ftb tl 0410

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3023 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv60 vk 11 5m12 4m8 . học 1 stn . sói lv100 cs ngon ( tccm hp né gst ) 2tb

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3021 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv74 vk14 3m12 3m10 1m11 2m8 . yoroi tl1 . sói lv100 cs tạm ( né tc cx cm ) 3tb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên