Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3258 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv77 6m12 cả vk 1m14 1m11 2m9 . yoroi tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( gst tc mp kháng ) ftb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3252 Xem ảnh - Sever Katana cung lv 76 full 9 cả vk . yoroi tl0 siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm né hp kháng ) ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3240 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv90 full 8 cả vk 4m12 . yoroi tl2 . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl2222 dư 125m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3218 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv74 vk8 2m12 3m10 full 9 . gt tl3 . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm né mp ) ftb dư 37m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3215 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv75 full 10 cả vk . yoroi tl4 . sói lv13 cs tạm ftb dư 5m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3207 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv70 2m14 cả vk full 12 .set 5x vk gt bội tl6 full tl45 ngoài áo mũ học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm hp kháng ) ftb tl4554 đang làm nhiệm vụ 63

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3204 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv103 3m12 cả vk full 14 . vk 9x set 6x . gt tl5 yoroi tl6 học max sách 5 bánh pl 1 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc hp ) ftb tl2554 dư 52m yên đã học skill 10x

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3198 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv60 full 12 cả vk 3m9 . vk tl4 học 8 stn . sói lv100 cs ngon ( tc tccm hp kháng ) ftb tl2321

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3191 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv72 3m11 cả vk full 8 . yoroi tl3 . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3184 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv64 full 12 cả vk 3m8 . học 3 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl1333 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3140 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv70 full 14 cả vk . vk 7x giày 6x set 5x . gt vk bội tl6 giày quần bùa nhẫn tl5 yoroi tl4 học max sách 4 bánh pl 6 bánh bh . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc cx ) ftb tl5666 acc đã có mắt 2

  Giá: 1tr400k card . 1tr tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3133 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv70 2m12 cả vk 2m9 full 10 . yoroi tl5 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( gst tc hp kháng ) ftb tl0610 up yên bất tử

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3103 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv84 vk 13 full 12 3m8 . gt vk tl6 yoroi tl3 học 8 stn . sói 2 sao lv100 cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl1523

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3094 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv70 full 12 cả vk 4m13 . gt tl4 vk tl5 yoroi tl3 học 8 stn . siêu xe 2 sao lv100 cs tạm ( hp cx né tc ) ftb tl1331

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3074 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv61 3m12 cả vk full8 . sói trắng lv1 cs tạm 3tb

  Giá: 150k card . 105k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3053 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 91 3m10 cả vk 2m12 full8 . yoroi tl2 . xe máy ftb dư 36m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3048 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv80 vk 14 full 12 3m8 . gt tl4 yoroi tl4 học 6 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl1422

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3045 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv86 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl3 rương còn 1bhcc quần 5x +12 . acc không sói xe

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3040 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv116 vk 14 bội 14 full 12 1m8 . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách 5 bánh băng hoả . sói 5 sao cs ngon ( tc cm gst né ) ftb tl 2534 max skill 10x

  Giá: 850k card . 600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3023 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv60 vk 11 5m12 4m8 . học 1 stn . sói lv100 cs ngon ( tccm hp né gst ) 2tb

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên