Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4162 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv98 full8 cả vk 1m11 1m12 . yoroi tl0 . siêu xe lv1 cs tạm fb

  Giá: 300k card . 220k Ví/ATM
 • Mã Số: 4160 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv70 vk10 2m12 full 89 . học 4 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( tc tccm hp kháng ) ftb0622 dư 20m yên

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4158 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv76 4m12 cả vk full8 . học 1 stn . sói lv100 cs tạm ( gst tc cm mp ) ftb tl0320

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4157 Xem ảnh - Sever Katana đao lv59 5m12 cả vk 5m9 . gt tl6 học 8 stn . sói lv21 cs tạm ftb tl2542 dư 70m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4154 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv78 full12 cả vk 1m10 1m8 . gt vk tl6 yoroi tl7 học max sách 20 bánh . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm gst hp mp ) ftb tl6666 . tộc trường gia tộc ( anphufc ) lv5 có ntgt1

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4153 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv47 full8 cả vk 1m11 . học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl0444

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4150 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv40 vk12 full8 . học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb dư 25m yên

  Giá: 150k card . 105k Ví/ATM
 • Mã Số: 4149 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv61 full12 cả vk 2m10 2m8 . gt tl6 vk tl7 học max sách . sói 5 sao cs tạm ( gst né tc cm ) ftb tl4642 dư 63m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4147 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv109 full12 cả vk 2m8 . gt vk giày tl6 yoroi tl6 học max sách 10 bánh băng hỏa . sói 2 sao cs tạm ( cx mp gst tccm ) ftb tl0652 đã học skill 10x

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4146 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv59 full12 cả vk 3m10 1m9 . vk tl6 gt tl5 set 4x học 8 stn . sói 2 sao cs tạm ( 2 kháng tc hp ) ftb tl4664 dư 122m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4145 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv110 full12 cả vk . gt vk tl6 bùa tl5 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 2 sao cs tạm ( tccm tc hp mp ) ftb tl4665 đã học skill 10x

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4144 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv84 vk15 4m14 full12 1m8 . vk 6x set 5x . gt vk tl6 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl4646

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4142 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv80 full12 cả vk 2m9 1m10 . set 4x áo quần 7x . vk gt tl6 bùa giày tl5 yoroi tl0 học max sách , sói lv100 cs tạm ( tccm cx hp tc ) ftb tl1433 rương có vk 9x +12

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4141 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv80 full8 cả vk 1m11 4m12 . yoroi tl0 học 4 stn . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4137 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv78 vk13 5m12 4m8 . học 2 stn . sói lv1 cs tạm ftb dư 18m yên đang làm nv63

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4136 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv67 5m8 cả vk 5m12 . siêu xe 4 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb có dơi đen vĩnh viễn

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4134 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv69 2m12 cả vk full8 1m10 . gt tl3 học 8 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( tccm tc gst cx ) ftb tl0320 dư 24m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4132 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv59 full12 cả vk . set 4x vk 5x . gt tl6 học max sách . sói lv100 cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl2654

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4130 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv60 full12 cả vk 3m10 . sói lv5 cs tạm ftb dư 70m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4128 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv98 4m12 cả vk full8 . học 6 sách yoroi tl2 dư 42m yên acc chưa sói xe

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên