Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2748 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 63 2m12 cả vk full 9 . vk tl4 học 4 stn . sói lv100 cs ngon ( tc mp hp cx ) ftb tl 0521 dư 4m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2745 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 110 2m13 cả vk 2m14 full 12 . set 9x gt tl6 yoroi tl5 siêu xe lv100 cs tạm ( hp tc 2 kháng ) ftb tl2433 chưa học skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm ( liên hế sđt : 0393829256 )
 • Mã Số: 2712 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 70 full 13 cả vk 2m12 1m14 . set 5x . gt vk bội tl6 bùa nhẫn tl5 giày quần dây chuyền tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc hp kháng ) ftb tl4554 dư 19m yên đang làm nhiệm vụ 63

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2710 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv73 full 8 cả vk 4m12 . siêu xe lv44 cs tạm ftb dư 14m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2704 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 60 full 12 cả vk 1m10 1m8 . vk gt tl4 giày bùa bội tl3 học 8 stn . siêu xe 4 sao cs ngon ( tccm hp mp kháng ) ftb tl0521 dư 24m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2669 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 98 full 14 cả vk . vk mũ 6x full set 5x . gt vk giày bùa quần bội tl6 nhẫn tl3 yoroi tl6 học max sách 10 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( né tccm hp kháng ) ftb tl3655 dư 270m yên

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2665 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 92 full 14 cả vk 2m12 . gt tl7 vk bội tl6 giày bùa quần tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst hp cx tc ) ftb tl4645

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2536 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv 70 vk 12 2m10 full 89 . giày bùa 7x +12 . sói lv100 cs ngon ( tccm tc mp kháng ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2529 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 118 full 14 cả vk 4m12 . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 3 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl3333 max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2505 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 65 3m11 cả vk 3m10 4m8 . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2498 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 130 full 15 2m14 cả vk . gt tl9 vk giày bùa nhẫn mũ tl7 full tl6 yoroi tl9 học 8 stn 10 bánh băng hoả . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc cx ) ftb tl6667

  Giá: 3tr300k card . 2tr300k tkcr/tcsr/atm/momo ( liên hệ sđt 0988814811 )
 • Mã Số: 2497 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 130 full 15 cả vk . set 9x . gt tl8 vk giày bùa yoroi tl9 full tl6 7 . học max sách 10 bánh băng hoả . xe máy 5 sao cs vip ( 2cm cx tc ) ftb tl9999 dư 291m yên phân tiêu lv 75 set 6x tl 5 6 full 89

  Giá: 4 triệu tkcr/tcsr/atm ( card liên hệ riêng )
 • Mã Số: 2461 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv65 full 12 cả vk 4m8 1m0 . vk gt giày tl6 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl 2653

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2456 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv50 vk12 full 8 . sói lv1 cs tạm ftb dư 66m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2443 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv 78 2m12 cả vk full 8 . học 5 stn . sói lv1 cs tạm 2tb dư 49m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2430 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 81 5m8 cả vk 5m12 . yoroi tl5 siêu xe lv100 cs ngon ( tc hp cx tccm ) ftb tl 0222 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2426 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 72 3m12 cả vk full 10 1m8 . học 4 stn . sói 5sao cs ngon ( tccm kháng mp tc ) ftb tl0410 dư 30m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2408 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 95 full 14 cả vk 2m15 1m12 . set 6x vk 7x . vk tl6 full tl 2345 yoroi tl5 học max sách . sói 5sao cs ngon ( gst né hp kháng ) ftb tl3643

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2389 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv 74 3m12 cả vk full 10 . sói lv100 cs ngon ( tccm tc cx kháng ) ftb tl 0510 dư 7m5 yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2374 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 130 4m14 cả vk 3m15 3m12 . vk gt bùa tl6 giày bội tl5 yoroi tl6 học max sách . sói lv100 cs ngon ( tccm tc né kháng ) ftb tl5545 học max skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên