Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4666 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv59 vk14 full12 . full tl6 học max sách 10 bánh phong lôi . sói 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl6666 dư 37m yên có mắt 3

  Giá: 900k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0904267534 )
 • Mã Số: 4194 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv82 full12 cả vk 1m9 . gt tl4 yoroi tl5 học max sách . siêu xe lv10 cs tạm ftb tl4543 dư 28m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4193 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv80 full10 cả vk 3m8 . yoroi tl0 . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb rương có vk + găng 9x +12 đồ 9x +11

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4192 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv80 6m12 cả vk 4m8 . học 3 stn . siêu xe 3 sao cs ngon ( 2cm tc mp ) ftb dư 32m yên đang làm nv63

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4191 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv80 5m12 cả vk 5m8 . yoroi tl0 học 8 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm mp tc ) ftb tl0310 dư 41m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4190 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv80 full10 cả vk . học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb dư 61m yên có bùa + vk 9x +12 đang làm nv69

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4189 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv81 5m12 cả vk 5m10 . gt vk tl4 yoroi tl3 học 8 stn . siêu xe 2 sao cs ngon ( 2cm tc hp ) ftb tl1331 dư 131m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4186 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv128 3m15 cả vk 1m14 full12 . vk gt tl6 giày bùa tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc né ) ftb tl4556

  Giá: 1tr100k card . 800k Ví/ATM
 • Mã Số: 4182 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv97 vk14 4m13 3m12 2m4 . vk tl3 yoroi tl4 học max sách . siêu xe 2 sao cs ngon ( né tccm tc kháng ) ftb tl2212 dư 76m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4179 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv69 full12 cả vk 1m11 . vk tl6 gt bùa tl5 giày tl4 học 8 stn . siêu xe 4 sao cs ngon ( 2cm cx hp ) ftb tl0544 dư 10m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4178 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv98 4m13 cả vk 1m15 4m12 1m8 . yoroi tl4 học max sách . xe máy lv23 cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl2223 dư 10m yên

  Giá: 450k card . 320k Ví/ATM
 • Mã Số: 4177 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv50 full8 cả vk . học 5 stn . sói đen cs tạm ( cm gst mp kháng ) ftb tl0606

  Giá: 80k card . 60k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4176 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv81 vk12 full8 . max buff dư 25m yên không sói xe

  Giá: 150k card . 105k Ví/ATM
 • Mã Số: 4174 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv96 vk13 full12 2m14 1m15 . gt tl4 vk tl6 yoroi tl5 học 4 stn . siêu xe 3 sao cs tạm ( gst né tc hp ) ftb tl1443 dư 47m yên có găng 9x +12

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4170 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv75 vk11 4m12 2m8 3m10 . sói 2 sao cs ngon ( né cx mp tccm ) ftb dư 8m yên

  Giá: 150k card . 105k Ví/ATM
 • Mã Số: 4168 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv70 vk12 full8 . sói lv1 cs tạm ftb dư 24m yên

  Giá: 100k card . 70k Ví/ATM
 • Mã Số: 4167 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv95 vk5x +12 1m14 3m10 1m11 4m8 . học 2 sách . sói lv1 cs tạm có 1tb tc dư 44m yên đang làm nv65

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4165 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv130 4m14 cả vk full12 . set 9x yoroi tl9 học max sách 10 bánh băng hỏa . sói lv100 cs tạm ( né tccm hp kháng ) ftb tl2422 dư 102m yên max skill 10x

  Giá: 1tr card . 730k Ví/ATM
 • Mã Số: 4164 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv70 2m14 cả vk full12 13 . gt tl6 vk giày bùa quần tl5 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst tc cm cx ) ftb tl4444 dư 64m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4163 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 64 vk 11 full 10 . sói lv 1 cs tạm ftb . dư 1 set 6x +8 trong rương

  Giá: 100k card . 70k Ví/ATM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên