Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3406 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv64 vk8 5m12 3m10 1m11 . học 3 stn . sói lv100 cs tạm ( tc tccm cx né ) ftb tl2321

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3405 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv74 vk12 1m10 full89 . sói 2sao cs tạm ( mp hp gst cx ) ftb tl2433

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3403 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv49 3m12 cả vk 1m11 1m10 full 9 . vk tl5 học max sách . sói lv1 cs tạm ftb tl1533 dư 16m yên 22 lượng

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3399 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv98 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl4 học max sách . siêu xe lv1 cs tạm ftb dư 18m yên

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3390 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv65 5m12 cả vk 1m10 4m8 . vk 4x tl7 gt tl5 giày tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm gst cx ) ftb tl3553 dư 20m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3389 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv68 2m12 cả vk full 10 2m8 . sói lv11 cs ngon ( 2cm hp kháng ) 2tb còn 1 tkn 1 ttn

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3372 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv77 3m12 cả vk 3m10 full 8 . vk 6x tl5 yoroi tl0 học 8 stn . xe máy lv1 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl1421 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3369 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv70 5m12 cả vk 2m10 3m8 . học max sách 10 bánh băng hoả ( HOT ) . sói 2 sao lv100 cs ngon ( tc cm cx hp ) ftb tl6767

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3358 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv70 3m12 cả vk full 8 . set 5x . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3356 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv69 vk14 1m12 full8 . vk tl6 gt tl4 học 8 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( hp mp tc cm ) ftb tl1321 dư 18m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3345 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv74 vk9 full8 . sói lv1 cs tạm 2tb max buff

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3343 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv70 full 12 cả vk 2m8 . vk tl2 . siêu xe 2 sao cs tạm ( gst né cm kháng ) ftb dư 33m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3335 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv69 2m12 cả vk full8 . học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl0424 dư 8m yên acc đã có yoroi tl0

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3310 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv104 full8 cả vk 2m12 . yoroi tl1 học 2 sách . sói lv17 cs tạm ftb dư 27m yên chưa học skill 10x

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3304 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv71 3m12 1m11 1m10 full 9 . vk tl4 bùa tl2 học max sách . sói lv1 cs tạm ftb tl3653 đã có mắt 2

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3299 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv66 2m12 cả vk full 10 . học 4 stn , sói lv1 cs ổn ftb dư 20m yên

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3292 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv87 full 12 cả vkl 2 2m8 . yoroi tl5 học max sách . siêu xe lv1 cs tạm ftb tl2444 dư 3m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3288 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 76 vk 8 full 8 9 . học 7 stn . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm né kháng ) ftb max buff dư 9m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3269 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv74 3m12 cả vk full 8 . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm cx mp ) ftb dư 7m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3268 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv83 vk13 full 12 3m8 . yoroi tl3 học 3 sách . xe máy lv1 cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên