Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2707 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 116 vk 13 3m12 full 8 . set 9x học 8 stn yoroi tl5 . sói lv100 cs tạm ( tc cm mp kháng ) ftb dư 4m yên max skill 10x

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2706 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 98 2m12 cả vk full 11 . set 9x học max sách 2 bánh bh yoroi tl4 . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2704 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 60 full 12 cả vk 2m10 . vk gt tl4 giày bùa bội tl3 học 8 stn . siêu xe 4 sao cs ngon ( tccm hp mp kháng ) ftb tl0521 dư 34m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2701 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv88 6m9 cả vk 1m12 3m11 . không sói xe đang làm nhiệm vụ 63

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2684 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 70 full 14 cả vk . vk 7x giày 6x set 5x . vk gt bội tl6 giày bùa nhẫn quần tl5 yoroi tl4 học max sách 4 bánh pl 6 bánh băng hoả . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc cx ) ftb tl5666 dư 46m yên

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2681 Xem ảnh - Sever Bokken kiêm lv124 3m14 1m15 full 12 . gt vk giày bùa quần tl6 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm gst cx ) ftb tl2554 dư 137m yên max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2669 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 98 full 14 cả vk . vk mũ 6x full set 5x . gt vk giày bùa quần bội tl6 nhẫn tl3 yoroi tl6 học max sách 10 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( né tccm hp kháng ) ftb tl3655 dư 270m yên

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2668 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 97 3m12 cả vk full 10 1m11 . yoroi tl3 học max sách . sói lv100 cs ngon ( 2cm mp kháng ) ftb dư 13m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2665 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 92 full 14 cả vk 2m12 . gt tl7 vk bội tl6 giày bùa quần tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst hp cx tc ) ftb tl4645

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2536 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv 70 vk 12 2m10 full 89 . giày bùa 7x +12 . sói lv100 cs ngon ( tccm tc mp kháng ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2529 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 118 full 14 cả vk 4m12 . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 3 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl3333 max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2523 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 86 5m13 cả vk 4m12 1m8 . vk tl3 yoroi tl4 học max sách . sói lv1 cs tạm ftb dư 14m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2522 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 69 5m14 cả vk 5m12 . vk tl7 gt giày bùa bội tl6 nhẫn tl4 học max sách 5 bánh pl 3 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( tc cm né hp ) ftb tl4654 dư 8m yên rương còn vk 5x +8 tl6

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2518 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 70 7m14 cả vk 3m12 . gt tl5 vk bội tl6 bùa tl3 yoroi tl6 học 8 stn . sói lv100 cs ngon ( tc tccm hp cx ) ftb tl 4665

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2505 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 65 3m11 cả vk 3m10 4m8 . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2499 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt vip lv 130 vk15 full 14 giày bùa 16 . full tl9 ( VIP ) áo tl6 học max sách 10 bánh băng hoả . sói 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl 9999 còn 3k7 lượng

  Giá: 8tr . 5tr500k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt 0988814811 )
 • Mã Số: 2498 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 130 full 15 2m14 cả vk . gt tl9 vk giày bùa nhẫn mũ tl7 full tl6 yoroi tl9 học 8 stn 10 bánh băng hoả . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc cx ) ftb tl6667

  Giá: 3tr300k card . 2tr300k tkcr/tcsr/atm/momo ( liên hệ sđt 0988814811 )
 • Mã Số: 2497 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 130 full 15 cả vk . set 9x . gt tl8 vk giày bùa yoroi tl9 full tl6 7 . học max sách 10 bánh băng hoả . xe máy 5 sao cs vip ( 2cm cx tc ) ftb tl9999 dư 291m yên phân tiêu lv 75 set 6x tl 5 6 full 89

  Giá: 4 triệu tkcr/tcsr/atm ( card liên hệ riêng )
 • Mã Số: 2496 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 79 2m14 cả vk full 12 1m8 . vk tl4 yoroi tl4 học 4 sách . sói 2 sao cs ngon ( tc cm kháng gst ) ftb tl2521

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2486 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv 81 5m14 cả vk 5m15 . gt vk tl5 full tl 34 yoroi tl7 học 8 stn 5 bánh bh 3 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl4644 dư 10m yên

  Giá: 1tr700k card . 1tr200k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên