Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4629 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv50 full12 cả vk . vk bùa giày tl6 gt bội tl5 nhẫn tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst hp ) ftb tl6666 có mắt 2 dư 14m yên

  Giá: 700k card . 520k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4621 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv70 vk13 2m14 full12 . gt vk tl6 bùa tl5 giày tl4 yoroi tl5 học max sách . sói 5 sao cs tạm ( gst tc cm né ) ftb tl2644

  Giá: 500k card . 370k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4620 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv70 full12 cả vk 3m14 . set 5x . gt vk tl6 bùa giày quần bội tl5 yoroi tl6 học 1 stn . sói lv100 cs tạm ftb tl3664 có mắt 2

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4615 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv110 5m14 cả vk 5m15 . set 9x đẹp trai gt tl7 vk bùa giày tl6 bội nhẫn dây chuyền tl3 yoroi tl5 . học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl1645 dư 29m yên đã học skill 10x

  Giá: 1tr400k card . 1tr50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4613 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv103 4m14 cả vk full12 . gt tl4 vk tl5 yoroi tl7 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl2332 dư 16m yên đã học skill 10x

  Giá: 750k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4612 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv69 3m12 cả vk full10. học 6 stn . siêu xe lv1 cs tạm ftb dư 13m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4608 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv90 vk13 full12 1m9 . gt tl3 yoroi tl5 học 6 stn . sói 2 sao cs tạm ( tc cm hp mp ) ftb tl2520 dư 14m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 5001 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv99 3m14 cả vk full12 . yoroi tl5 học 8 stn . sói 2 sao cs tạm ftb tl2432 dư 392m yên

  Giá: 380k atm / ví ( liên hệ sđt : 0366705300 )
 • Mã Số: 4606 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv116 full12 cả vk 1m14 . vk tl6 yoroi tl5 học 3 stn . siêu xe 3 sao cs tạm ( tc hp né cx ) ftb tl2436 dư 190m yên max skill 10x dơi đen vĩnh viễn

  Giá: 600k card . 440k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4605 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv70 2m12 cả vk 1m14 full10 1m8. yoroi tl5 sói lv100 cs ngon ( tc tccm mp né ) ftb dư 158m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4599 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv98 vk13 4m12 full8 . gt vk tl4 yoroi tl3 . siêu xe lv100 cs tạm ftb dư 122m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4597 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv71 full12 cả vk . set 5x . gt tl5 vk tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm gst kháng ) ftb tl3413

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4594 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv60 5m8 cả vk 5m12 . gt tl3 học 4 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl1220

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4593 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv71 full14 cả vk 1m12 . gt vk bùa bội tl6 giày quần tl5 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( tccm tc mp kháng ) ftb tl5554 rương có 1 sói 5 sao cs tạm ( tccm gst mp né ) dư 150m yên

  Giá: 1tr card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4590 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv69 3m14 cả vk full12 . vk tl5 bội gt tl4 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl3554

  Giá: 650k card . 470k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4589 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv74 vk10 4m12 full9 . yoroi tl1 học 6 stn . siêu xe lv11 cs tạm ftb

  Giá: 120k card . 90k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4588 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv100 5m15 cả vk 5m14 . gt tl7 vk bùa giày tl6 bội tl5 yoroi tl6 học 8 stn 8 bánh pl . sói lv1 cs ngon ( 2cm tc mp ) ftb tl4666 dư 95m yên

  Giá: 1tr card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4584 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv60 full12 cả vk . gt vk bùa bội giày tl6 học max sách . siêu xe 4 sao cs tạm ( gst tc cm kháng ) ftb tl4555 dư 20m yên

  Giá: 450k card . 330k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4579 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv86 full12 cả vk 2m9 . vk tl4 yoroi tl2 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( tc cm gst kháng ) ftb tl4555

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4576 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv59 vk12 full8 . vk tl4 học 8stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm né hp tc ) ftb dư 25m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên