Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3474 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv50 full 8 vk 9 . học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( hp cx kháng gst ) ftb tl 3421 up yên bất tử

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3473 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv73 vk14 2m12 3m10 4m8 . học max sách . sói lv100 cs ngon ( tccm cx né tc ) ftb tl0451 dư 6m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3471 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv77 3m8 cả vk full 9 1m11 1m10 . siêu xe 5 sao cs tạm ( cm hp tc kháng ) ftb đang làm nv63

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3469 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv95 6m12 cả vk 2m11 1m10 1m8 . yoroi tl0 học 2 sách . siêu xe 2 sao cs ngon ( 2cm cx mp ) ftb tl2432 dư 10m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3467 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv68 6m12 cả vk 4m9 . gt tl2 vk tl4 học 2 stn . sói 2sao cs tạm ( tccm hp 2 kháng ) ftb dư 5m yên

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3464 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv71 vk12 full9 . học 3 sách . siêu xe lv1 cs tạm ftb dư 15m yên

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3462 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv69 full 10 cả vk 3m12 2m8 . sói lv100 cs tạm ( né tc cm hp ) ftb dư 5m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3459 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv81 3m12 cả vk full 8 . vk tl7 yoroi tl5 học 5 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl1651

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3458 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv80 full 12 cả vk . yoroi tl0 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né cx ) ftb tl1543 dư 105m yên 1k7 lượng

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3445 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv72 vk13 3m12 full 8 1m10 . học 7 stn . siêu xe lv96 cs tạm ( hp mp cx tc ) ftb tl0330

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3439 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv92 full 12 cả vk 3m8 . yoroi tl5 học max sách 2 bánh bh . siêu xe lv100 cs tạm ( hp mp tc cm ) tbx tl 2342 dư 11m yên

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3438 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv39 vk10 full 8 . học 8 stn . sói đen cs tạm ( gst tc 2 kháng ) ftb tl0521

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3432 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv85 vk13 full 12 2m8 . yoroi tl3 max sách . siêu xe lv65 cs tạm ftb0320

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3431 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv71 4m11 cả vk 2m10 4m12 . gt tl3 yoroi tl1 học 6 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl0321 dư 10m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3426 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv80 vk11 3m12 2m8 4m10 . yoroi tl6 . sói 5 sao cs ngon ( gst né tc tccm ) ftb tl3444 dư 8m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3421 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv81 vk12 full 8 . học 8 stn yoroi tl7 . sói lv1 cs tạm ftb tl0232 dư 22m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3419 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv71 full 12 cả vk 3m14 . set 5x vk 7x . full tl5 gt tl6 yoroi tl1 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né gst ) ftb tl4655

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3416 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv93 2m10 cả vk full 8 . sói lv1 cs tạm ftb dư 18m yên đang làm nhiệm vụ 59

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3414 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv104 full 14 cả vk 3m12 . gt tl7 vk6 giày bùa nhẫn bội dây chuyền tl4 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 4 sao cs tạm ( gst né hp kháng ) ftb tl 2424

  Giá: 900k card . 660k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3407 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv105 3m12 cả vk full 13 1m14 1m16 . gt tl6 bùa tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 3 sao cs tạm ( tc tccm 2 kháng ) ftb tl4404

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên