Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4676 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv98 full12 cả vk 1m14 . gt tl3 yoroi tl3 học 3 sách . sói lv100 cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb tl3533 dư 17m yên

  Giá: 450k card . 330k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4672 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv74 full8 max buff không sói xe

  Giá: 80k card . 60k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4668 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv91 vk13 full12 . yoroi tl4 học max sách . siêu xe lv100 cs tạm ftb tl1432

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4667 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv103 full14 cả vk 2m15 . vk gt giày bùa quần bội tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né gst ) ftb tl5666 dư 209m yên

  Giá: 1tr600k card . 1tr150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4666 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv106 full12 cả vk 3m8 . yoroi tl2 học 2 stn . sói 2 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) 2tb dư 42m yên chưa học skill 10x

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4664 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv70 full14 cả vk 1m12 . gt vk bội nhẫn tl6 giày bùa tl5 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl2654 có mắt 2

  Giá: 1tr200k card . 880k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4657 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv90 4m12 cả 4m10 4m9 . yoroi tl6 học 6 stn . sói lv100 cs tạm ( tccm tc cx kháng ) ftb dư 12m yên có mắt 2

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 5005 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt lv130 4m16 ( vk-bùa-áo-quần ) full14 Găng tay giày bùa tl9 . Vk bội tl7 , full tl6 . Yr tl9 . 8stn + 5 bánh băng hỏa , kẹp 1k2 lg + 300m yên . Siêu xe 5* cs ngon ( 2cm hp né ) tbs5679 Phân thân tiêu lv71

  Giá: 4tr200k Ví / ATM ( liên hệ sđt : 0398199083 )
 • Mã Số: 5004 Xem ảnh - Sever Bokken Cung lv130 12m16 full tinh luyện 9 . Học max sách . 10 bánh băng hỏa , 5 bánh phong lôi. Siêu xe 5* cs ngon ( 2cm gst ) tbs9999 dư 203m yên Có ép ngọc 1v4 2v3. Phân thân kiếm lv95 vk14 2m16 full89 . có sói 5*

  Giá: 12tr Ví / ATM ( liên hệ sđt : 0398199083 )
 • Mã Số: 4655 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv79 full12 cả vk . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst cm tc hp ) ftb tl2654 dư 15m yên

  Giá: 450k card . 330k Ví/ATM
 • Mã Số: 4651 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv93 full12 cả vk 2m8 . yoroi tl2 học 6 sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( tc gst hp kháng ) ftb dư 31m yên

  Giá: 450k card . 330k Ví/ATM
 • Mã Số: 5003 Xem ảnh - Sever Katana Cung lv130 Vk16 full14 5mon-tl6 yroi.6 Sói 5* ngon full tb6666 Khảm 31v ngọc 1 max Pthan kiếm70 full10 có sói5* vip . Ttgt c25 đủ exp lên 26 (có ntgt5 4dòng max)

  Giá: 3tr ví / atm ( liên hệ sđt 0865457192 )
 • Mã Số: 4642 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv98 2m14 cả vk full15 dây chuyền 16 . gt tl8 giày bùa tl7 vk bội nhẫn dây chuyền mũ tl6 yoroi tl9 học max sách 10 bánh băng hỏa . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm tc cx ) ftb tl6666

  Giá: 1tr500k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4641 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv79 4m12 cả vk 1m11 5m8 . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst né ) ftb tl2654 dư 87m yên sắp có mắt 2

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4640 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv108 vk9 full8 . yoroi tl4 học 1 stn . sói lv3 cs tạm ftb đã học skill 10x

  Giá: 300k card . 220k Ví/ATM
 • Mã Số: 4638 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv82 4m10 cả vk 1m11 2m12 3m8 . yoroi tl3 . sói lv100 cs tạm ftb có mắt 2

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4636 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv119 full12 cả vk 2m14 . gt tl5 bùa tl2 yoroi tl5 học max sách. sói lv100 cs tạm ( tccm hp mp né ) ftb tl2455 dư 18m yên max skill 10x

  Giá: 750k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4634 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv123 2m15 cả vk full14 2m12 . vk gt bùa tl6 quần tl5 nhẫn bội tl2 yoroi tl6 học 8 stn 10 bánh băng hỏa . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst tc cm kháng ) ftb tl4968 dư 168m yên

  Giá: 1tr200k card . 900k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4633 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv70 6m12 cả vk 4m10 . vk tl4 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ftb tl0621 dư 61m yên

  Giá: 220k card . 170k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4630 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv80 full14 cả vk . vk giày bùa bội quần tl7 gt nhẫn tl6 yoroi tl7 học max sách . sói 5 sao cs tạm ( tccm gst hp kháng ) ftb tl6777 dư 16m yên

  Giá: 1tr500k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên