Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2946 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv79 4m14 cả vk full 15 . set 6x vk 7x . gt vk tl7 bùa bội tl6 giày bùa quần nhẫn dây chuyền tl6 yoroi tl6 max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc hp ) ftb tl4555 dư 127m yên

  Giá: 1tr500k . 1tr50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2942 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv 77 3m12 cả vk full 8 . gt tl6 vk tl4 yoroi tl0 học max sách 20 bánh ( vip ) . sói 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl6666 dư 31m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2940 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv90 5m12 cả vk 2m11 3m8 . yoroi tl2 học 6 sách . siêu xe 3 sao cs tạm ( gst tc hp kháng ) ftb dư 30m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2935 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv71 3m12 cả vk full 8 . siêu xe lv100 cs tạm ( mp hp né tc ) ftb

  Giá: 150k card . 105k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2932 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv70 full8 cả vk . yoroi tl6 học max sách chưa sói xe

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2910 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv39 vk 10 full 8 . học max sách 3 bánh pl . sói lv1 cs ngon ( tccm cx tc hp ) ftb tl1554 dư 6m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2908 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 130 full12 cả vk 2m14 1m15 . set 9x yoroi tl8 học max sách 10 bánh băng hoả 5 bánh pl . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm né kháng ) ftb tl max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2907 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 129 vk 13 4m12 5m14 . gt giày bùa tl5 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl2324 dư 18m yên max skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2906 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 89 full 12 cả vk 1m14 . vk tl6 yoroi tl4 học max sách . xe máy cs tạm ( gst tc 2 kháng ) 2tb dư 55m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2904 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 130 3m14 cả vk full 12 . yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs huyền thoại ( 2cm tc gst ) ftb tl0655 dư 200m yên max skill 10x . phân thân 6x vk9 f12

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2901 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv59 full 12 cả vk 1m10 3m9 . vk 4x tl6 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( hp tc 2 kháng ) ftb tl 4664 dư 101m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2899 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 93 full 12 cả vk 1m10 2m9 . yoroi tl3 học 8 stn . sói lv20 cs tạm ftb

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2898 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv116 4m14 cả vk full 12 . gt tl6 vk bội tl5 giày tl2 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm tc cx kháng ) ftb tl2644 dư 24m yên max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2890 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv 103 full 14 cả vk 2m15 . gt vk giày bùa quần bội nhẫn tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl5666 dư 312m yên

  Giá: 2tr card . 1tr400k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2889 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv85 2m12 cả vk full 10 1m11 . vk 7x tl6 yoroi tl4 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst né kháng ) ftb tl2543 dư 7m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2882 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 97 3m12 cả vk 1m11 2m8 full 10 . yoroi tl4 học max sách . xe máy lv2 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl2322

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2881 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 80 7m14 cả vk 3m12 . vk gt giày bùa bội tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl2554 dư 240m yên

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2880 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 98 3m14 cả vk 3m13 full 12 . học max sách 3 bánh pl yoroi tl5 . sói 2 sao cs ngon ( mp tc tccm cx ) ftb tl1221

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2879 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv58 2m12 2m11 full 8 . vk 4x tl3 học 8 stn . sói lv2 cs tạm ftb tl0660 dư 27m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2877 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv59 full 12 cả vk . gt vk tl5 học max sách . sói lv100 cs ngon ( tc né cm hp ) ftb tl2433

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên