Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3218 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv74 vk8 2m12 3m10 full 9 . gt tl3 . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm né mp ) ftb dư 37m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3217 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 103 2m14 cả vk 1m15 full 12 . yoroi tl5 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( cx hp kháng tccm ) ftb tl0420 dư 8m yên gần đủ điểm nhận mắt 2

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3215 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv75 full 10 cả vk . yoroi tl4 . sói lv13 cs tạm ftb dư 5m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3214 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 59 full 9 cả vk 1m12 . học 1 stn . sói trắng cs tạm ftb

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3212 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 96 5m14 cả vk 5m12 . vk gt bùa tl6 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( hp tc mp cm ) ftb tl3544 dư 10m yên

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3211 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv77 full 8 cả vk 3m12 . siêu xe lv42 cs tạm ftb tl1222 học 5 stn max buff . lỗi shinwa

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3208 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv78 full 13 cả vk 2m14 . gt vk bội tl6 yoroi tl5 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( 2cm mp kháng ) ftb tl1542 dư 400m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3207 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv70 2m14 cả vk full 12 .set 5x vk gt bội tl6 full tl45 ngoài áo mũ học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm hp kháng ) ftb tl4554 đang làm nhiệm vụ 63

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3205 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 122 full 12 cả vk . gt tl5 yoroi tl5 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( ne hp cx tc ) ftb tl4655 max skill 10x

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3204 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv103 3m12 cả vk full 14 . vk 9x set 6x . gt tl5 yoroi tl6 học max sách 5 bánh pl 1 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc hp ) ftb tl2554 dư 52m yên đã học skill 10x

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3202 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 119 4m14 cả vk full 12 . vk gt tl5 giày bùa bội tl4 yoroi tl4 học 8 stn . sói 2 sao cs tạm ( né hp cm gst ) ftb tl2323 max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3201 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv60 vk 13 6m12 1m11 1m10 1m9 . học 8 stn . sói đen cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3193 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv74 vk 12 2m10 full8 . học 8 stn yoroi tl3 . sói lv100 cs tạm ( tc hp mp kháng ) ftb tl 1221 dư 33m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3191 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv72 3m11 cả vk full 8 . yoroi tl3 . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3190 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv69 4m14 cả vk full 12 . vk gt bội tl6 giày tl0 học max sách . sói lv1 cs ngon ( 2cm mp kháng ) fb tl0561 dư 46m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3184 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv64 full 12 cả vk 3m8 . học 3 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl1333 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3182 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv84 5m12 cả vk 5m9 . yoroi tl5 học max sách . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl2442 dư 48m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3181 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 103 2m14 cả vk full 12 . gt tl5 vk tl6 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( 2 kháng tccm hp ) ftb tl2655 dư 95m yên 1 áo 8x+14

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3178 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 130 nv nam (nhím) 1m16 4m15(vk) 5m14 8mtl678 yoroi8 sx5s(cm.tccm.hp.kh) TBS5659 Pt tiêu 75 sói 5s TTGT cấp30 (top7) thần thú 2s c65

  Giá: 4tr atm/ví ( liên hệ sđt : 0396878742 )
 • Mã Số: 3177 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 105 2m14 cả vk full 12 . yoroi tl5 học max sách . siêu xe lv100 cs tạm ( gst tc 2 kháng ) ftb tl4644 dư 65m yên

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên