Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4217 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv70 full12 cả vk . vk gt tl6 bùa tl5 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl6666 dư 173m yên

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4216 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv79 full12 cả vk . set 4x vk tl9 gt 7 bội 5 giày bùa 4 quần nhẫn tl1 học max sách 10 bánh băng hỏa . sói lv100 cs tạm ( tcm tc gst kháng ) ftb tl2646 dư 378m yên đang làm nv67

  Giá: 450k card . 320k Ví/ATM
 • Mã Số: 4215 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv74 full12 cả vk 3m8 . yoroi tl2 học 8 stn . xe máy cs tạm ftb dư 85m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4214 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 125 full 12 cả vk 4m14 . gt tl5 yoroi tl 6 học 3 stn . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2cm mp kháng ) ftb tl 2665 dư 123m yên max skill 10x

  Giá: 850k card . 600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4213 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 79 full 14 cả vk 1m13 . gt vk giày bùa tl7 full tl6 yoroi tl7 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( hp mp cx tc ) ftb tl 6767

  Giá: 1tr100k card . 800k Ví/ATM
 • Mã Số: 4212 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 77 vk 13 4m12 1m11 2m10 2m8 . siêu xe lv1 cs tạm 2tb . set 7x max chỉ số dư 25m yên

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4211 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 80 7m14 cả vk 3m12 . set 6x gt tl5 yoroi tl 3 học 8 stn . sói lv 100 cs ngon ( gst tc hp mp ) ftb tl 2332 dư 78m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4210 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv 42 2m12 cả vk full 8 . vk tl6 học 8 stn . sói đen cs ngon ( né hp gst kháng ) ftb tl 0546 up bất tử

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4209 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 111 4m14 cả vk full 12 . vk tl3 yoroi tl3 học 8 stn 3 bánh bh . sói 2 sao cs tạm ( gst tc hp kháng ) ftb tl 2332 max skill 10x dư 38m yên

  Giá: 850k card . 600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4208 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv42 vk11 full8 . học 8 stn . sói đen cs tạm ( tccm cx hp kháng ) ftb

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4207 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv78 2m12 cả vk 1m11 2m10 full9 . vk tl4 yoroi tl4 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst tc cm cx ) ftb tl1653 có mắt 2

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4206 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv89 vk9 3m8 3m10 3m12 . siêu xe lv23 cs tạm ftb tl1252 dư 461m yên

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4205 Xem ảnh - Sever Katana đao lv79 6m14 cả vk 1m12 3m8 . gt tl5 vk tl6 yoroi tl4 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl0440 dư 52m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4204 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv85 5m12 cả vk 5m8 . yoroi tl3 hoc 8 stn . sói 2 sao cs tạm ( gst tc hp cm ) ftb tl2433 dư 20m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4203 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv69 vk14 1m12 3m8 full10 . vk tl5 . sói lv100 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl0421 dư 18m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4202 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv115 5m14 cả vk 5m12 . gt vk tl6 bùa giày bội tl5 yoroi tl6 học max sách . sói 2 sao cs tạm ( tc tccm gst kháng ) ftb tl1534 dư 53m yên max skill 10x

  Giá: 850k card . 600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4201 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv60 vk12 5m10 1m9 3m8 . vk tl5 học 1 stn . sói 4 sao cs tạm ( hp tccm gst kháng ) 3tb

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4199 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv59 full12 cả vk 4m8 . học 3 stn gt tl4 vk tl2 học 3 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm né tc ) ftb tl1611 acc còn 24m yên có mắt 2

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4197 Xem ảnh - Sever Katana cung lv124 2m12 cả vk 4m13 4m14 . gt tl6 vk tl4 yoroi tl3 học 3 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst tc hp kháng ) ftb dư 21m yên max skill 10x

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4195 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv86 3m12 cả vk full0 . yoroi tl0 học max sách . siêu xe lv1 cs tạm ftb dư 10m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên