Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2981 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv85 full 12 cả vk 2m8 . học max sách yoroi tl6 . sói lv100 cs tạm ( tc cm cx hp ) ftb tl4553 dư 30m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2980 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv130 5m14 cả vk 1m15 4m12 . gt vk tl7 bùa bội tl6 yoroi tl7 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm mp gst ) ftb tl6666 dư 200m yên max skill 10x

  Giá: 1tr400k . 950k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2979 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv40 vk 12 4m4 5m8 . vk tl4 sói đen cs ngon ( tc hp mp ) 2tb dư 13m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2978 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv60 5m12 cả vk 2m10 3m8 . học 1 stn sói lv1 cs tạm ftb tl0311

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2976 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv77 2m11 cả vk 1m12 2m10 full9 . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2975 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv100 vk 13 full 89 . yoroi tl0 siêu xe lv1 cs tạm ftb . acc lỗi shinwa

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2973 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv74 vk 12 full 8 . sói lv100 cs ngon ( hp mp gst cx ) ftb tl2433 đang làm nv63

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2974 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv96 3m12 cả vk full 8 . yoroi tl4 vk tl4 học 4 stn . sói 4 sao cs ngon ( gst cm hp tc ) ftb tl2433

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2971 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 63 full 8 cả vk . học 8 stn acc không sói xe

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2970 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv95 vk 11 1m12 full9 . yoroi tl0 . dư 8m yên

  Giá: 320k card . 225k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2968 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv72 vk11 4m10 full 89 . yoroi tl3 học 5 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl 0221 dư 22m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2965 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv84 4m12 cả vk 2m8 4m10 . sói lv100 cs ngon ( hp tccm gst kháng ) ftb tl0332 dư 126m yên đang làm nv 63

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2964 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 69 full 2m12 cả vk full 13 1m10 . gt tl6 vk bùa quần tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tc cm hp mp ) ftb tl3432

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2962 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv110 2m14 cả vk full 12 . gt 6 bùa giày bội vk tl5 yoroi tl6 học 8 stn 5 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl4434 đã học skill dư 36m yên . kiếm 67 vk9 2m12 sói lv100

  Giá: 1tr atm/tcsr/momo ( liên hệ sđt : 0901759835 )
 • Mã Số: 2961 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 103 4m14 cả vk full 12 . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách 10 bánh băng hoả ( HOT ) . sói 2 sao lv100 cs ngon ( tccm gst né kháng ) ftb tl3436 dư 45m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2960 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 98 full 12 cả vk 2m11 1m10 . yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl0603

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2959 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 70 vk13 3m12 2m10 full 9 . học 5 sách . siêu xe lv100 cs ngon ( tc gst cx né ) ftb tl1442 dư 73m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2958 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 90 vk 14 2m12 2m10 full 9 . yoroi tl3 . siêu xe lv100 cs tạm ( cm hp mp kháng ) ftb tl0500 dư 15m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2956 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv 69 full 10 cả vk 1m12 . sói lv1 cs tạm 2tb

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2955 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 87 full12 cả vk 1m14 . yoroi tl5 học max sách . siêu xe lv5 cs tạm ftb tl 2323

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên