Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4470 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv86 5m14 cả vk full12 . gt vk tl6 yoroi tl5 học 8stn . siêu xe 3 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl0535 tộc trưởng gia tộc no1st lv5 có ntgt1

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4469 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv73 vk12 full8 . học 8 stn .sói 4 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl1646 dư 41m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4467 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv106 full12 cả vk 1m11 1m8 . gt tl5 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 3 sao cs tạm ftb tl2544 dư 78m yên

  Giá: 450k card . 330k Ví/ATM
 • Mã Số: 4461 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv92 full12 cả vk . yoroi tl2 học 2 sách . siêu xe lv100 cs tạm ( tc hp mp kháng ) ftb tl0510 dư 13m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4458 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv59 full12 cả vk 1m11 1m8 . set 4x áo quần 5x . vk giày bùa tl6 học 8 stn . sói lv1 cs ngon ( 2cm tc hp ) ftb tl0665

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4454 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv130 vk15 5m14 4m12 . gt vk bùa bội tl6 giày quần tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl1455

  Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4451 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv83 5m12 cả vk 1m10 4m8 . yoroi tl1 . siêu xe lv100 cs tạm ( gst tccm tc né ) 3tb dư 8m yên

  Giá: 250k card . 185k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4450 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv85 3m12 cả vk 2m10 full9 . siêu xe 2 sao cs tạm ( gst né cm hp ) ftb tl2433 dư 160m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4449 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv70 vk13 2m14 full12 . gt tl6 vk tl5 giày bùa tl4 yoroi tl5 học 3 stn . sói 5 sao cs tạm ( gst cm tc né ) ftb tl2633 dư 13m yên

  Giá: 500k card . 370k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4445 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv119 full14 cả vk . set 8x vk 9x . gt tl8 vk bùa tl7 giày bội tl6 yoroi tl8 học max sách 5 bánh bh . sói 4 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl7866 max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4444 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv123 full12 cả vk 3m14 . gt vk tl5 yoroi tl4 học max sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst tc cm kháng ) ftb tl2443 dư 320m yên max skill 10x

  Giá: 600k card . 440k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4442 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv70 vk14 full14 2m13 . gt vk giày bùa quần bội nhẫn tl6 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl6666 dư 67m yên

  Giá: 1tr200k card . 870k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4441 Xem ảnh - Sever Katana cung lv81 vk14 full12 2m8 . gt vk bùa tl6 yoroi tl5 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl3634 dư 21m yên

  Giá: 500k card . 370k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4438 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv69 full12 cả vk . vk 6x set 4x 5x . gt tl6 học max sách . sói 5 sao cs tạm ( tccm hp gst kháng ) ftb tl4654

  Giá: 300k card . 220k Ví/ATM
 • Mã Số: 4437 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv59 vk12 full89 . học 1 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb

  Giá: 100k card . 75k Ví/ATM
 • Mã Số: 4436 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv89 vk14 2m12 full8 . học 8 stn . siêu xe lv1 cs tạm 2tb đang làm nv 63

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4432 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv69 5m12 cả vk 5m9 . siêu xe 3 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4431 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv60 2m12 cả vk 3m10 full8 . vk tl5 học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl0321 dư 14m yên

  Giá: 170k card . 125k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4429 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv114 vk13 3m12 1m16 full14 . gt bội giày tl4 vk tl5 yoroi tl6 học max sách 10 bánh băng hỏa . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm mp gst ) ftb tl3445 dư 32m yên

  Giá: 650k card . 480k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4428 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv69 2m12 cả vk full10 . học 8 stn . sói 4 sao cs tạm ( tc cm gst kháng ) ftb tl1666 dư 43m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên