Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4245 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv115 full12 cả vk 3m14 . gt vk tl5 yoroi tl7 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl1422 dư 22m yên max skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4244 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv70 full14 cả vk 2m12 . giày bùa tl7 gt vk quần bội tl6 nhẫn tl0 yoroi tl6 học max sách 20 bánh ( HOT ) . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl6666

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4243 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv85 vk15 3m14 full 12 . vk gt tl6 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl2664 dư 82m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4242 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv79 4m12 full14 . vk tl5 gt tl4 bội tl3 yoroi tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( cx gst 2cm ) ftb tl2532

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4241 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv86 vk12 4m9 5m10 . yoroi tl2 học 7 sách . sói lv100 cs tạm ( gst cx cm kháng ) ftb dư 10m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4240 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv79 full12 cả vk . yoroi tl5 học 8 stn . sói 2 sao cs tạm ( tccm gst tc kháng ) ftb tl0331 dư 8m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4237 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv74 vk8 full10 2m12 . yoroi tl0 học 4 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( gst tc né kháng ) ftb

  Giá: 150k card . 110k Ví/ATM
 • Mã Số: 4236 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt buff lv77 full8 cả vk , dư 21m yên max skill buff

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4235 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt buff lv75 vk10 full6 . max buff k sói xe dư 17m yên

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4234 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv112 2m15 cả vk full 14 3m12 . vk giày bội tl6 quần giày bùa quần tl5 yoroi tl6 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl3543 . Tộc trưởng gia tộc ( yeu5plus ) lv17 có ntgt3 max skill 10x dư 88m yên

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4233 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv48 4m12 cả vk full8 . vk tl6 học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl0661 dư 65m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4231 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv79 6m12 cả vk 4m8 . siêu xe lv1 cs tạm 3tb dư 95m yên max buff

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4230 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv65 5m14 cả vk 5m12 . vk gt tl5 bùa tl3 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl3443

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4229 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv74 vk8 full4 . dư 27m yên max buff acc không sói xe

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4228 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv124 full14 cả vk 3m12 . gt giày bùa tl6 vk quần tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon * 2cm né tc ) ftb tl5545 dư 28m yên max skill 10x

  Giá: 1tr300k card . 950k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4226 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv49 5m12 cả vk 3m10 2m8 . vk tl6 học 6 stn . sói lv1 cs ngon ( 2cm cx mp ) ftb tl0652 dư 34m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4225 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv104 2m15 cả vk 3m12 full 14 . gt vk yoroi tl6 học max sách . siêu xe 2 sao cs tạm ( tccm tc cx kháng ) ftb tl4644 max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4223 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv49 2m12 cả vk full8 . vk tl6 học 5 stn 4 bánh pl . sói lv1 cs tạm ftb tl2666

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4222 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv115 full12 cả vk 2m14 . gt tl5 vk tl4 bội tl3 giày bùa tl1 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs tạm ( cm tc gst kháng ) ftb tl2433 dư 39m yên max skill 10x còn 2 ngày 10h x2

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4220 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv70 full14 cả vk 3m12 1m13 . gt vk tl6 bội tl5 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl2534 dư 22m yên

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên