Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4684 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv70 3m12 cả vk full8 . yoroi tl3 . sói lv100 cs tạm ftb có mắt 2 dư 20m yên

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4681 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv59 vk12 1m14 4m9 4m10 . vk tl5 gt tl2 học 3 stn . sói 4 sao cs tạm ( tc hp mp kháng ) ftb tl1422 dư 71m yên

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4680 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv94 3m8 cả vk full12 . yoroi tl2 . sói 3 sao cs tạm ( tccm gst tc kháng ) ftb tl0321 dư 15m yên có vk6x +12 trong rương

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4678 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv102 vk13 6m12 3m8 . yoroi tl6 học 1 stn . siêu xe lv100 cs tạm ftb tl3443 dư 50m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4676 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv98 full12 cả vk 1m14 . gt tl3 yoroi tl3 học 3 sách . sói lv100 cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb tl3533 dư 17m yên

  Giá: 450k card . 330k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4675 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv42 3m12 cả vk full8 . vk giày tl6 bùa tl2 học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl6666 dư 100m yên khảm nhiều ngọc max 1

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4672 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv74 full8 max buff không sói xe

  Giá: 80k card . 60k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4670 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv59 5m12 cả vk full8 . gt vk tl6 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ftb tl0502 dư 8m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4669 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv70 5m15 cả vk 5m14 . vk tl8 gt bội tl7 full tl6 yoroi tl7 học max sách . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl6666 rương có siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né gst ) có mắt 2

  Giá: 1tr500k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4668 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv91 vk13 full12 . yoroi tl4 học max sách . siêu xe lv100 cs tạm ftb tl1432

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4667 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv103 full14 cả vk 2m15 . vk gt giày bùa quần bội tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né gst ) ftb tl5666 dư 209m yên

  Giá: 1tr600k card . 1tr150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4666 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv106 full12 cả vk 3m8 . yoroi tl2 học 2 stn . sói 2 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) 2tb dư 42m yên chưa học skill 10x

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4664 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv70 full14 cả vk 1m12 . gt vk bội nhẫn tl6 giày bùa tl5 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl2654 có mắt 2

  Giá: 1tr200k card . 880k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4658 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv119 2m15 cả vk full14 2m12 . gt vk bội tl6 giày bùa quần tl5 yoroi tl6 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl3664 dư 56m yên Tộc trưởng gia tộc lv17 đã có ntgt3

  Giá: 1tr100k card . 820k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4657 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv90 4m12 cả 4m10 4m9 . yoroi tl6 học 6 stn . sói lv100 cs tạm ( tccm tc cx kháng ) ftb dư 12m yên có mắt 2

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4656 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv90 2m15 cả vk 1m14 full12 . gt tl6 vk tl3 giày tl4 bùa tl5 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm tc gst cx ) ftb tl3564 dư 110m yên

  Giá: 600k card . 440k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 5005 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt lv130 4m16 ( vk-bùa-áo-quần ) full14 Găng tay giày bùa tl9 . Vk bội tl7 , full tl6 . Yr tl9 . 8stn + 5 bánh băng hỏa , kẹp 1k2 lg + 300m yên . Siêu xe 5* cs ngon ( 2cm hp né ) tbs5679 Phân thân tiêu lv71

  Giá: 4tr200k Ví / ATM ( liên hệ sđt : 0398199083 )
 • Mã Số: 5004 Xem ảnh - Sever Bokken Cung lv130 12m16 full tinh luyện 9 . Học max sách . 10 bánh băng hỏa , 5 bánh phong lôi. Siêu xe 5* cs ngon ( 2cm gst ) tbs9999 dư 203m yên Có ép ngọc 1v4 2v3. Phân thân kiếm lv95 vk14 2m16 full89 . có sói 5*

  Giá: 12tr Ví / ATM ( liên hệ sđt : 0398199083 )
 • Mã Số: 4655 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv79 full12 cả vk . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst cm tc hp ) ftb tl2654 dư 15m yên

  Giá: 450k card . 330k Ví/ATM
 • Mã Số: 4653 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv79 full12 cả vk 2m10. học 8 stn yoroi tl8 ( HOT ) siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né cx ) ftb tl3666 dư 22m yên

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên