Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3249 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv62 vk13 1m12 full 8 . học 3 stn . sói lv40 cs tạm ftb tl0631

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3248 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv70 full 8 cả vk 3m10 . yoroi tl3 học 1 stn . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3247 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv73 full 8 cả vk . k sói xe dư 9m yên

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3246 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv41 2m12 cả vk full 8 . học 6 stn . sói lv1 cs tạm 2tb tc tl6 dư 200m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3242 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 80 4m12 cả vk full 8 . học 1 stn yoroi tl 4 . sói trắng 3 sao cs ngon ( 2 cm né mp ) 3tb tl 321 dư 11m yên acc LỖI shinwa

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3241 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv79 vk 10 full 9 . acc không sói xe max buff dư 26m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3240 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv90 full 8 cả vk 4m12 . yoroi tl2 . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl2222 dư 125m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3239 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv98 vk 14 2m12 full 8 . yoroi tl2 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( cx né tccm gst ) 3tb dư 93m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3238 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv107 vk 14 full 12 1m8 . gt tl6 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl3444 dư 171m yên đã học skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3237 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv39 vk 10 full 8 . học max sách . sói lv1 cs tạm ftb tl0660 dư 14m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3236 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv83 full 12 cả vk 3m8 . yoroi tl2 học max sách 4 bánh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl 0620

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3234 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv97 5m12 cả vk 2m10 3m8 . yoroi tl2 học 2 sách . siêu xe lv21 cs tạm ftb tl 2533

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3233 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv98 4m13 cả vk 2m14 1m15 3m12 . vk gt bội tl5 giày tl2 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( tccm né hp kháng ) ftb tl2222 dư 62m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3231 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv67 vk 9 full 10 . xe máy cs tạm ftb dư 7m5 yên

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3230 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv80 full 12 cả vk . gt tl3 yoroi tl3 học max sách . sói lv100 cs tạm ( 2 kháng tc cm ) ftb tl4434 dư 62m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3227 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv101 vk13 5m12 1m8 3m10 . yoroi tl4 học max sách .siêu xe lv30 cs tạm ftb tl2333 dư 24m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3224 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv103 full 14 cả vk 1m16 . set 8x . gt vk bùa bội tl6 yoroi tl5 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm hp kháng ) ftb tl4554

  Giá: 1tr200k card . 880k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3221 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv130 2m12 cả vk 1m14 2m11 5m10 . vk gt bùa tl6 yoroi tl6 học max sách 3 bánh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst tc ) ftb tl3664 max skill 10x

  Giá: 1tr card . 730k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3220 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv82 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl3 xe máy lv1 cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3219 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv75 full 15 cả vk . set 6x vk 7x . vk tl9 gt giày bùa bội tl6 full tl45 yoroi tl6 học max sách 10 bánh băng hoả . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp cx ) ftb tl9999 . rương còn 1 sói 5 sao 2cm

  Giá: 2tr300k card . 1tr600k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên