Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3184 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv64 full 12 cả vk 3m8 . học 3 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl1333 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3103 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv84 vk 13 full 12 3m8 . gt vk tl6 yoroi tl3 học 8 stn . sói 2 sao lv100 cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl1523

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3094 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv70 full 12 cả vk 4m13 . gt tl4 vk tl5 yoroi tl3 học 8 stn . siêu xe 2 sao lv100 cs tạm ( hp cx né tc ) ftb tl1331

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3023 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv60 vk 11 5m12 4m8 . học 1 stn . sói lv100 cs ngon ( tccm hp né gst ) 2tb

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3021 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv74 vk14 3m12 3m10 1m11 2m8 . yoroi tl1 . sói lv100 cs tạm ( né tc cx cm ) 3tb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3002 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv70 2m12 full 10 1m8. học 5 stn . siêu xe lv31 cs tạm ftb dư 5m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2968 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv72 vk11 4m10 full 89 . yoroi tl3 học 5 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl 0221 dư 22m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2959 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 70 vk13 3m12 2m10 full 9 . học 5 sách . siêu xe lv100 cs ngon ( tc gst cx né ) ftb tl1442 dư 73m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2879 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv58 2m12 2m11 full 8 . vk 4x tl3 học 8 stn . sói lv2 cs tạm ftb tl0660 dư 27m yên

  Giá: 150k card . 105k Ví/ATM
 • Mã Số: 2837 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv72 6m12 cả vk 4m8 . vk gt tl6 học max sách . sói lv100 cs tạm ( 2 kháng tc mp ) ftb tl1443

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2822 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv70 5m12 cả vk 5m8 . yoroi tl3 học 4 stn 2 skn . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl2432 dư 58m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2710 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv73 full 8 cả vk 4m12 . siêu xe lv44 cs tạm ftb dư 14m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2529 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 126 full 14 cả vk 4m12 . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 3 sao cs ngon ( 2cm né mp ) ftb tl3333 max skill 10x

  Giá: 1tr card . 720k Ví/ATM
 • Mã Số: 2461 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv65 full 12 cả vk 4m8 1m0 . vk gt giày tl6 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl 2653

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2426 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 72 3m12 cả vk full 10 1m8 . học 4 stn . sói 5sao cs ngon ( tccm kháng mp tc ) ftb tl0410 dư 30m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2408 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 95 full 14 cả vk 2m15 1m12 . set 6x vk 7x . vk tl6 full tl 2345 yoroi tl5 học max sách . sói 5sao cs ngon ( gst né hp kháng ) ftb tl3643

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1383 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 61 vk 11 full 12 1m1 1m5 . học 6 stn . xe máy cs tạm ftb

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1166 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 vk 12 2m10 full 9 . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc tccm cx kháng ) ftb tl 0410

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1027 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 60 6m12 cả vk 3m9 1m10 . học 3 stn sói trắng ftb dư 8m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 622 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 82 full 12 cả vk 1m8 . gt tl6 vk bùa tl4 bội tl5 yoroi tl3 học 8 stn . sói 4 sao cs ngon ( gst tc hp kháng ) 3 tb tl 666 dư 33m yên .

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên