Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3684 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv70 4m12 cả vk full8 . vk gt tl4 yoroi tl0 . siêu xe lv54 cs tạm ftb0322 dư 10m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3681 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv70 vk13 full 12 3m8 . sói lv1 cs tạm 2tb dư 22m yên đang làm nv67

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3615 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv66 2m12 cả vk full8 . học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl2222

  Giá: 150k card . 100k Ví/ATM
 • Mã Số: 3579 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv74 2m12 cả vk full8 . sói lv1 cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb dư 20m yên

  Giá: 150k card . 100k Ví/ATM
 • Mã Số: 3534 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv73 vk14 full8 . siêu xe lv1 cs tạm ftb dư 75m yên acc lỗi shinwa

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3491 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv63 3m9 cả vk 3m10 4m8 . sói 4 sao cs tạm ( cm hp cx kháng ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3467 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv68 6m12 cả vk 4m9 . gt tl2 vk tl4 học 2 stn . sói 2sao cs tạm ( tccm hp 2 kháng ) ftb dư 5m yên

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3462 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv69 full 10 cả vk 3m12 2m8 . sói lv100 cs tạm ( né tc cm hp ) ftb dư 5m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3443 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv80 full 14 cả vk 2m12 . gt vk giày bùa bội tl6 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl2554 dư 30m yên

  Giá: 1tr card . 720k Ví/ATM
 • Mã Số: 3431 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv71 4m11 cả vk 2m10 4m12 . gt tl3 yoroi tl1 học 6 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl0321 dư 10m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3421 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv81 vk12 full 8 . học 8 stn yoroi tl7 . sói lv1 cs tạm ftb tl0232 dư 22m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3406 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv64 vk8 5m12 3m10 1m11 . học 3 stn . sói lv100 cs tạm ( tc tccm cx né ) ftb tl2321

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3372 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv77 3m12 cả vk 3m10 full 8 . vk 6x tl5 yoroi tl0 học 8 stn . xe máy lv1 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl1421 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3358 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv70 3m12 cả vk full 8 . set 5x . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3345 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv74 vk9 full8 . sói lv1 cs tạm 2tb max buff

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3304 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv71 3m12 1m11 1m10 full 9 . vk tl4 bùa tl2 học max sách . sói lv1 cs tạm ftb tl3653 đã có mắt 2

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3288 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 76 vk 8 full 8 9 . học 7 stn . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm né kháng ) ftb max buff dư 9m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3258 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv77 6m12 cả vk 1m14 1m11 2m9 . yoroi tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( gst tc mp kháng ) ftb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3218 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv74 vk8 2m12 3m10 full 9 . gt tl3 . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm né mp ) ftb dư 37m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3201 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv60 vk 13 7m12 3m8 . học 8 stn . sói đen cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên