Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4036 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv92 2m12 cả vk full89 . yoroi tl0 . sói lv100 cs ngon ( 2cm hp kháng ) 3tb dư 22m yên

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4035 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv92 vk6x+14 1m12 full8 . yoroi tl3 . sói lv1 cs tạm ftb vk9x +12 trong rương dư 81m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4033 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv69 full12 cả vk 1m8 . gt vk tl6 giày bội tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst né ) ftb tl3754 có mắt 2

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4029 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv78 5m12 3m10 2m9 . gt tl3 . sói 4 sao cs ngon ( tccm tc hp kháng ) ftb đang làm nv63

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 4026 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv85 full12 cả vk 1m8 1m13 . học max sách yoroi tl4 . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl3442 dư 2m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4017 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv90 full12 cả vk 1m8 . gt bội tl6 vk tl2 yoroi tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst né ) ftb tl4655 dư 105m yên có bội 8x +12 trong rương

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4016 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv76 6m14 cả vk 4m12 . vk tl6 gt tl5 yoroi tl5 học 8 stn 3 bánh bh . siêu xe 2 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl0422

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4013 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv78 full12 2m10 3m8 . học 1 stn . sói lv1 cs tạm 3tb dư 9m5 yên đang làm nv67

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4012 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv70 full12 cả vk 2m14 . vk tl5 yoroi tl2 học 3 stn . sói lv100 cs tạm ( gst tc cx cm ) ftb tl0332 dư 83m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4010 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv70 5m12 cả vk bùa 14 2m10 2m9 . vk tl6 yoroi tl3 học 3 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( tccm gst tc mp ) ftb

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4008 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv77 3m13 cả vk 2m12 full9 . set 5x vk tl5 yoroi tl3 học max sách . sói lv100 cs tạm ( tc hp mp gst ) ftb tl1343

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3980 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv79 full12 cả vk . vk gt giày bùa tl6 yoroi tl6 học max sách . sói lv100 cs ngon ( tc tccm né mp ) ftb tl4444

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3970 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv73 3m12 cả vk full8 . học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( cx mp tc tccm ) ftb tl0541 dư 7m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3965 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv118 full14 cả vk 2m15 2m12 , gt tl1 vk tl5 bùa tl2 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx tc ) ftb tl6666 max skill 10x dư 17m yên

  Giá: 1tr100k card . 800k Ví/ATM
 • Mã Số: 3960 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv103 3m12 cả vk full 14 . set 6x vk 9x . gt tl5 vk tl3 yoroi tl6 học max sách 5 bánh pl . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc gst hp ) ftb tl2554

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3953 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv82 3m12 full9 . vk tl7 yoroi tl5 học 5 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( cm né tc mp ) ftb tl1651

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 3950 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv79 3m12 cả vk 1m14 4m10 2m8 . yoroi tl3 học max sách 6 bánh bh 3 bánh pl . sói lv100 cs tạm ( tc cx cm mp ) ftb tl0520 dư 11m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3934 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv793m12 cả vk full9 . yoroi tl2 . sói 2sao cs ngon ( tc tccm gst cx ) ftb tl0333 dư 13m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3922 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv70 5m14 cả vk full 12 . vk tl6 giày quần tl5 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( tc gst hp kháng ) ftb tl2644 rương có găng 4x tl6 dư 69m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3915 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv103 full14 cả vk . vk gt bùa bội tl6 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl4664 đã học skill 10x dư 174m yên

  Giá: 1tr700k card . 1tr200k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên