đao lv110 2m14 cả vk full 12 . gt 6 bùa giày bội vk tl5 yoroi tl6 học 8 stn 5 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl4434 đã học skill dư 36m yên . kiếm 67 vk9 2m12 sói lv100


Giá: 1tr atm/tcsr/momo ( liên hệ sđt : 0901759835 )

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr atm/tcsr/momo ( liên hệ sđt : 0901759835 )

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793