đao lv 72 6m12 cả vk 3m10 1m8 . vk 4x tl5 sói lv 100 cs tạm ( 2 kháng tc hp ) ftb tl 2663 dư 33m yên đang làm nv cuối 16/50 ván lôi đài ( xong là có yoroi )


Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793