Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2817 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv 130 3m12 full 9 cả vk . gt tl3 yoroi tl6 học 8 stn 6 bánh bh 4 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst tc né tccm ) ftb tl2333 dư 89m yên max skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2815 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 90 full 12 vk 13 . set 4x vk 7x áo quần 8x . vk tl7 gt giày bùa bội mũ nhẫn dây chuyền tl6 yoroi tl4 học 8 stn 2 bánh băng hoả . sói 5 sao cs ngon ( né tccm tc hp ) ftb tl4645 rương còn áo quần 4x +12 tl6

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2814 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 130 vk 12 1m14 full 8 . gt vk bùa tl6 yoroi tl6 học max sách 3 bánh . siêu xe 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl3664 dư 11m yên max skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2812 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv100 full 12 cả vk . set 9x . gt tl1 vk tl4 yoroi tl3 học 1 stn 1 bánh bh . sói lv100 cs tạm ( gst tc cm kháng ) ftb tl1320 dư 22m yên

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2811 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 130 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl9 học max sách 10 bánh băng hoả . sói lv100 cs ngon ( tccm né hp kháng ) ftb tl2222 phân thân tiêu 78 vk12

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2810 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 76 vk 10 1m11 full 8 . 250 đhd dư 8m5 yên 1bhcc chưa sói xe

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2809 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv76 3m10 cả vk full 8 . 250 dhd dư 6m yên 1 bhcc chưa sói xe

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2807 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 77 vk 9 full 8 1m10 . có 250 dhd dư 10m yên 1bhcc chưa sói xe

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2806 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 80 vk 12 full 8 . sói 2 sao lv100 cs ngon ( 2cm cx mp ) ftb max buff dư 7m yên 1 bhcc

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2805 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv80 5m12 cả vk 1m14 4m8 . vk tl5 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb dư 51m yên Tộc trưởng gia tộc lv6 có ntgt1 ngân sách 2m5 xu

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2804 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv 110 vk 15 full 14 1m12 . set 9x gt vk tl6 giày bùa bội nhẫn tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl4545 dư 39m yên đã học skill 10x

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2802 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv72 4m12 cả vk full 8 . học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb dư 13m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2801 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 69 full 12 cả vk 4m14 . gt vk tl6 giày bùa quần bội tl5 học 8 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( gst kháng hp tc ) ftb tl2544

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2800 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 83 5m12 cả vk 5m8 . học 8 stn . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm cx gst ) ftb tl2332 đang làm nv 65

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2799 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 103 full 12 cả vk 2m14 . gt vk bùa tl5 yoroi tl5 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( mp cm tc gst ) ftb tl2222 dư 36m yên đã học skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2798 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 98 full 12 cả vk 1m11 3m8 . vk tl3 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm né hp ) ftb tl2323 dư 46m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2797 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv41 2m12 car vk full 8 . học 8 stn . sói đen cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl2420 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2796 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 60 4m12 cả vk full 9 . vk 5x tl4 học 7 stn . sói lv1 cs tạm ftb dư 41m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2795 Xem ảnh - Sever Kunai kunai 115 vk14 f12 2m14. vk găng quần bùa bội nhẫn tl6, giày tl5, yy tl5 sx5 sao ( cst cm tccm kháng) tbs 2452 pthan kiem 6x

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0344479101 )
 • Mã Số: 2794 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu 110 vk15 f14 4m12. vktl9, găngtl9, nhẫn bội bùa giày tl 6, quần 5, dây chuyền 0,yy7 max sách 150m yên 2 sx 5 sao (cx hp tccm cm) và (hp kp tccm tc) tbs full tl9 phân thân 70 7 món tinh luyện full 12 cả vk 2m14

  Giá: 3tr100k card . 2tr200k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0344479101 )

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên