Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3860 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv93 vk15 3m14 full13 . gt vk tl5 bùa tl4 yoroi tl5 học 3 stn . sói lv100 cs tạm ( 2 kháng tc mp ) ftb tl4444

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3859 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv91 2m8 cả vk full9 . sói lv12 cs tạm ftb dư 76m yên đang làm nv 65

  Giá: 220k card . 160k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3858 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv91 full12 cả vk 2m8 . gt tl4 yoroi tl4 . sói 3 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb dư 31m yên

  Giá: 450k card . 320k Ví/ATM
 • Mã Số: 3857 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv40 vk12 full8 . vk tl6 học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl0536 dư 110m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3856 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv41 2m12 cả vk full8 . vk tl6 giày tl3 học 8 stn . sói đen cs ngon ( gst cm né cx ) ftb tl0632 dư 20m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3855 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv103 full 12 cả vk . gt tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe lv100 cs tạm ( 2 kháng cm tc ) ftb tl2443 dư 38m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3854 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv80 full12 cả vk 1m14 1m10 . gt vk tl6 bùa tl5 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( tc cm hp mp ) ftb tl2643 dư 20m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3853 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv41 vk12 full 8 1m6 . vk tl5 . sói lv1 cs tạm ftb dư 61m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3852 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv110 full12 cả vk 1m14 1m15 . gt vk tl6 yoroi tl5 học max sách 2 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl2333 đã học skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3851 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv80 full12 cả vk . yoroi tl0 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né cx ) ftb tl1543 dư 1k5 lượng 105m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3848 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv80 6m12 cả vk 4m8 . yoroi tl0 , siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3847 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv103 vk14 full12 . gt tl5 yoroi tl4 học max sách . siêu xe 4 sao cs tạm ( gst cm tc mp ) ftb tl2333

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3845 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv130 4m14 cả vk full15 1m16 . vk gt tl6 giày bùa bội tl5 yoroi tl5 học max sách 6 bánh băng hỏa . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl3655 dư 74m yên max skill 10x rương còn siêu xe 5sao cs tạm ( gst cm hp tc )

  Giá: 1tr800k card . 1tr300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3844 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv92 3m9 cả vk 3m11 3m12 1m7 . gt tl5 yoroi tl2 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( tccm tc gst kháng ) ftb tl0321

  Giá: 300k card . 210k Ví/ATM
 • Mã Số: 3842 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv80 full12 cả vk 2m9 1m10 . set 4x áo quần 7x . vk gt tl6 bùa giày tl5 yoroi tl0 học max sách , sói lv100 cs tạm ( tccm cx hp tc ) ftb tl1433 rương có vk 9x +12

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3837 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv96 3m11 cả vk 4m10 3m9 . học 3 sách yoroi tl6 . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx mp ) ftb tl0435 dư 47m yên

  Giá: 300k card . 220k Ví/ATM
 • Mã Số: 3836 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv70 7m14 cả vk 3m12 . gt tl5 vk bội giày tl6 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl1351

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3835 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv49 3m12 cả vk full8 . vk tl6 học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb dư 30m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3828 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv72 6m12 cả vk 3m10 1m8 . vk tl5 . sói lv100 cs tạm ( 2 kháng tc hp ) ftb tl2663 dư 27m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3827 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv49 3m12 cả vk 1m11 1m10 full9 . vk tl5 học max sách . sói lv1 cs tạm ftb tl1533 dư 16m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên