Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3004 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 80 full 8 cả vk . yoroi tl6 học max sách . sói lv100 cs tạm ( cm mp gst kháng ) ftb tl6666 dư 13m yên rương còn vk 9x +12 set 8x +8 2m11

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3003 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv79 full 8 vk9 . acc không sói xe . dư 54m yên 830 rương hđ max buff

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3002 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv70 2m12 full 10 1m8. học 5 stn . siêu xe lv31 cs tạm ftb dư 5m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3001 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv50 full 8 cả vk . học 8 stn . sói đen cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl0660

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3000 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv 98 full 14 cả vk 1m12 . set 9x 3m 5x . gt tl0 vk nhẫn tl6 bội tl7 yoroi tl6 học max sách 10 bánh bh 5 bánh pl . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl6766 . phân thân lv 65 6m14 vk 11 set 5x . vk tl9 gt8 giày bùa 7 quần 6 dư 183m yên

  Giá: 2tr card . 1tr400k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2999 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 108 2m14 cả vk full 12 . set 9x . vk tl6 gt tl4 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe 3 sao cs ngon ( tccm tc gst hp ) ftb tl4544 dư 34m yên đã học skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2998 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv 42 vk12 full8 . học 8 stn . sói đen cs ngon ( 2cm né tc ) ftb tl 3543

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2996 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv66 full 12 cả vk 2m8 . học 8 stn . siêu xe 2 sao cs ngon ( 2cm né cx ) ftb tl0666

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2995 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 67 vk 14 full 12 1m8 . set 4x vk 5x . gt tl5 giày tl2 học max sách 5 bánh pl 5 bánh bh . sói lv1 cs tạm ftb tl0420

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2994 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 115 3m10 cả vk 1m12 full 9 . set 9x . yoroi tl5 học max sách . siêu xe 3 sao cs tạm ( gst tc cx kháng ) ftb tl2322 dư 1bhcc max skill 10x

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2993 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv115 5m12 cả vk 4m14 1m15 . gt tl5 vk tl6 yoroi tl5 học max sách 2 bánh . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst hp mp ) ftb tl2433 dư 108m yen max skill 10x

  Giá: 850k card . 600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2992 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 100 vk 15 full 13 . vk tl5 yoroi tl4 học max sách . sói lv100 cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl1333 dư 222m yên

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2991 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv 60 full 9 cả vk 5m8 . học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2990 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 70 vk 14 4m12 2m10 3m8 . vk tl5 bùa tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc cx ) ftb tl3333 dư 32m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2988 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv70 vk 13 full 12 3m8 . vk gt bội bùa tl4 học 8 stn . sói lv100 cs vip ( 2cm tc né ) ftb

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2987 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv59 vk8 1m10 full 9 . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2986 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 59 4m10 cả vk full 9 . học 5 sách . sói lv100 cs ngon ( tccm gst hp kháng ) ftb tl0652

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2985 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 70 vk14 5m12 4m8 . gt tl2 bội tl4 yoroi tl3 học max sách . sói 3 sao cs tạm ( tccm tc 2 kháng ) ftb tl0522 dư 12m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2983 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 123 3m15 cả vk full 14 . set 9x . gt tl8 vk tl7 bùa bội tl6 full tl45 trừ mũ yoroi tl6 . học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx gst ) ftb tl6666 dư 72m yên . có lồng đèn tròn vĩnh viễn ( HOT )

  Giá: 2tr card . 1tr400k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2982 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 92 5m12 cả vk 1m11 4m8 . yoroi tl4 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tc gst cm kháng ) ftb tl2632

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên