Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4269 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv80 full14 cả vk 2m13 1m12 . gt tl6 giày bùa bội tl5 vk tl2 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc mp ) ftb tl5565 dư 685 lượng kèm 272m yên , còn 80 vé tặng lượng acc có mắt 3

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4268 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv122 2m12 cả vk full10 1m8 , yoroi tl7 . học max sách 20 bánh ( HOT ) . sói lv15 cs tạm ftb dư 72m yên max skill 10x

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4267 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv98 2m12 cả vk full 8 . yoroi tl2 . sói lv1 cs tạm ftb dư 7m yene

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4266 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv59 vk12 2m10 full9 . vk tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl4524 dư 130m yên

  Giá: 300k card . 220k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4265 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv60 6m12 cả vk 4m8 . gt tl3 vk tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc cx kháng ) ftb tl1626 dư 110m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4264 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv80 full12 cả vk 3m14 . vk tl4 gt bùa tl2 yoroi tl2 học max sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( 2 kháng tccm gst ) ftb dư 138m yên

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4263 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv70 full12 cả vk . set 5x vk 7x . vk gt tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( tc cm né kháng ) ftb tl5776 dư 54m yên đnag làm nv 63

  Giá: 420k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4262 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv90 2m8 cả vk full12 . gt tl4 yoroi tl4 học 1 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm tc cx ) ftb tl0532

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4261 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv83 vk13 3m12 full8 1m0 . gt tl5 vk tl6 yoroi tl6 học 8 stn . sói 2 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl0666 dư 38m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4260 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv50 6m12 cả vk 4m8 , vk tl6 học 8 stn .sói lv1 cs tạm ftb tl2652

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4259 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv111 full15 cả vk . gt tl6 vk tl3 giày bùa nhẫn tl0 yoroi tl7 học max sách . siêu xe lv1 cs tạm ftb dư 76m yên max skill 10x

  Giá: 950k card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4258 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv90 full12 cả vk 1m9 . yoroi tl5 học max sách .siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm né tc mp ) ftb tl2562 dư 81m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4257 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv70 full14 cả vk . gt vk giày bùa tl7 quần bội nhẫn dây chuyển tl6 yoroi tl7 học 8 stn 10 bánh băng hỏa . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm tc mp né ) ftb tl6666 có mắt 2

  Giá: 1tr700k card . 1tr200k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4255 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv103 full14 cả vk 3m12 . set 8x . gt bùa tl6 yoroi tl8 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp gst ) ftb tl5666

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4254 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv75 4m8 cả vk full4 . max buff không sói xe

  Giá: 100k card . 75k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4252 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv42 vk9 full8 . học 8 stn . sói đen cs ngon ( gst tc cx kháng ) ftb tl0330

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4251 Xem ảnh - Sever Katana cung lv41 vk12 full8 . vk tl6 . sói lv1 cs tạm ftb tc tl4

  Giá: 150k card . 105k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4250 Xem ảnh - Sever Katana quạt buff lv85 full8 cả vk . max buff dư 194m yên không sói xe

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4249 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv92 full12 cả vk . gt tl4 vk tl2 yoroi tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( né hp tc kháng ) ftb tl3443 dư 95m yên 42 lượng

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4248 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv60 full14 cả vk . vk 6x set 5x . vk tl7 gt tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( tc cx gst cm ) ftb tl3633 đã có mắt 2 khảm nhiều ngọc 1 max dư 377m yên

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên