Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4743 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv91 vk12 full10 . yoroi tl3 . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst cx hp kháng ) ftb tl2332

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4742 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv60 4m12 cả vk full8 . sói đen cs tạm 2tb

  Giá: 150k card . 110k Ví/ATM
 • Mã Số: 4741 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv50 4m12 cả vk 1m10 full8 . vk 4x tl6 học 8 stn . sói đen cs tạm ftb tl1541 dư 9m yên có sói trắng

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4740 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv79 full12 cả vk . gt vk tl5 bùa giày tl3 yoroi tl4 học max sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( tccm tc hp kháng ) ftb tl2423 rương có sói 3 sao cs ngon ( 2cm cx gst )

  Giá: 500k card . 370k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4739 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv103 full12 cả vk 1m10 1m9 . yoroi tl4 học max sách . sói 2 sao cs tạm ftb dư 47m yên chưa học skill 10x

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4738 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv84 vk14 2m12 full8. sói lv100 cs tạm ftb dư 9m yên đang làm nv65

  Giá: 220k card . 170k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4737 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv112 full12 cả vk 1m14 1m15 . vk gt tl6 bội tl5 bùa tl4 yoroi tl5 học max sách 2 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl3434 max skill 10x

  Giá: 700k card . 520k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4736 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv42 3m12 cả vk full8 . vk tl5 . sói lv1 cs ngon ( 2cm cx gst ) ftb dư 30m yên

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4735 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv42 3m12 full8 . vk tl9 giày bùa tl8 học max sách . khảm 1v ngọc 5 6v ngọc 4 . sói lv1 cs tạm ftb tl6989 dư 41m yên

  Giá: 1tr card . 750k Ví/ATM
 • Mã Số: 4734 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv70 full14 cả vk 2m12 1m13 . vk gt bùa bội tl6 yoroi tl4 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl3656

  Giá: 900k card . 670k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4733 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv98 full10 cả vk . yoroi tl0 . siêu xe lv1 cs tạm ftb dư 9m yên

  Giá: 220k card . 170k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4732 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv115 5m14 cả vk 5m12 . gt vk tl6 bùa giày bội tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe lv43 cs ngon ( 2cm né gst ) ftb tl2544 max skill 10x

  Giá: 750k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4731 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv79 4m12 cả vk full8 . yoroi tl4 . sói lv100 cs tạm ( tc gst cx hp ) ftb tl1220

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4730 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv119 full12 cả vk 1m14 . set 9x . gt tl5 vk bùa tl4 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe 3 sao cs tạm ftb tl2423 max skill 10x

  Giá: 550k card . 400k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4729 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv87 3m12 cả vk full8 1m11 . yoroi tl2 sói lv100 cs tạm ftb tl0320

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4728 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv98 full14 cả vk 1m15 . gt tl4 vk giày tl7 bùa tl6 quần bội tl5 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl5654 dư 422m yên

  Giá: 1tr400k card . 1tr30k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4726 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv68 vk14 3m12 full8 . vk tl7 gt tl6 bội tl2 học 8 stn . siêu xe 4 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl0620 dư 13m yên

  Giá: 350k card . 260k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4725 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv126 5m12 cả vk 4m8 1m10 . gt giày tl5 vk tl7 yoroi tl5 học 8 stn . sói 3 sao s ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl6666

  Giá: 550k card . 400k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4724 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv71 vk13 1m12 full10 3m9. sói lv100 cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb có mắt 2

  Giá: 150k card . 110k Ví/ATM
 • Mã Số: 4723 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv92 6m12 cả vk 4m10 . yoroi tl4 học 8 stn . sói 3 sao cs ngon ( 2cm tc mp ) ftb tl1332 dư 34m yên

  Giá: 300k card . 220k Ví/ATM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên