Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 608 Xem ảnh - Bokken tiêu vip lv 90 full 14 cả vk 1m15 1m16 . gt tl9 vk bùa tl8 giày tl7 bội quần nhẫn tl6 yoroi tl9 học 8 stn 5 bánh bh . sói 5 sao cs vip ( 2cm né mp ) ftb tl 2666 rương còn sx 5 sao 1cm dư 38m yên

  Giá: 2tr300k card . 1tr600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 605 Xem ảnh - Teesen tiêu lv 90 6m12 cả vk 4m8 . học 4 stn 1 skn yoroi tl 4 . siêu xe 2 sao cs ngon ( gst né tc mp ) ftb tl 2343

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 604 Xem ảnh - Teesen tiêu lv 77 full 8 cả vk 3m12 . siêu xe cs tạm ftb

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 601 Xem ảnh - Bokken quạt lv 130 full 12 vk 13 1m8 1m0 . gt tl6 mcs yoroi tl9 học max sách max bánh ( VIP ) . sói 5 sao cs tạm ( cm né gst mp ) ftb tl 2402 phân thân tiêu lv 91 ( VIP )

  Giá: 1tr700k . 1tr200k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 599 Xem ảnh - Bokken tiêu lv 80 4m12 cả vk 2m10 4m9 . gt tl5 yoroi tl4 học 7 stn 2 skn . sói cs tạm ftb tl 2552

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 598 Xem ảnh - Teesen quạt lv 82 vk 11 full 10 cả vk 4m8 . siêu xe lv 20 cs tạm 2 tb . full rương đá 7

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 597 Xem ảnh - Shuriken cung lv 70 full 10 cả vk 1m12 1m8 . học 2 stn sói lv 100 cs ngon ( gst cm tc cx ) ftb

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 596 Xem ảnh - Kunai tiêu lv 58 vk 12 2m10 full 8 . sói trắng cs tạm ftb còn rương đá 7

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 594 Xem ảnh - Bokken đao lv 61 vk 12 1m11 4m10 3m8 1m4 . học 8 stn sói lv 100 cs ngon ( 2 cm tc cx ) ftb . full rương đá 7

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 591 Xem ảnh - Kunai kiếm lv 62 full 8 cả vk . sói lv 100 cs ngon ( tccm gst tc né ) ftb tl 0660 dư 12m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 590 Xem ảnh - Shuriken tiêu lv 59 vk 12 3m10 1m0 full 89 . sói trắng 2 tb tc hp full rương đá 7 8

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 589 Xem ảnh - Teesen tiêu lv 116 5m12 cả vk 4m14 1m15 . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs tạm ( tc cx mp kháng ) ftb tl 3535 max skill 10x dư 7m yên

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 587 Xem ảnh - Bokken quạt lv 105 4m13 cả vk 2m14 4m12 . vk gt tl6 bùa tl5 yoroi tl 5 học max sách . sói lv 100 cs ngon ( 2 cm né tc ) ftb tl 2333 dư 42m yên chưa học skill 10x

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 586 Xem ảnh - Shuriken kunai lv 42 3m12 cả vk full 8 . vk tl6 . sói trắng cs tạm ftb tl 4444

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 585 Xem ảnh - Teesen quạt lv 113 full 12 cả vk 2m15 2m14 , set 9x xinh gái . vk tl5 yoroi tl 5 học max sách 6 bánh pl 5 bánh bh . siêu xe 2 sao cs cùi ftb tl 4414 dư 55m yên max skill 10x

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 584 Xem ảnh - Bokken kiếm lv 41 full 8 cả vk 1m12 . học 8 stn . sói cs ngon ( tccm gst né mp ) 2 tb tc hp

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 583 Xem ảnh - Katana tiêu lv 42 3m11 cả vk full 8 . sói trắng cs tạm 2 tb tc hp

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 579 Xem ảnh - Kunai quạt lv 107 full 14 cả vk 1m15 . yoroi tl 6 học max sách 1 bánh bh . siêu xe lv 100 cs tạm ( gst né hp kháng ) ftb tl 3543 dư 310m yên đã học skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 578 Xem ảnh - Bokken kiếm lv 74 lỗi shinwa full 8 vk 9 1m10 . yoroi tl1 siêu xe lv 100 cs ổn ( gst kháng cx né ) ftb dư 12m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 577 Xem ảnh - Bokken quạt lv 83 3m12 cả vk full 10 . yoroi tl2 . siêu xe cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên