Chat với tôi
   • [Ninja School Online] - Các Khu Vực Bán xu 

   • online.

   • Nhập nick tly all sv từ 5x trở lên sll ae nào tly pm sdt 0968995793

   • Chính Chủ SDT Duy Nhất : 0968995793

             Fb : Tùng Xuân Nguyễn anh em kết bạn để tiện giao dịch nhé

             Group : ninja school online ( 3giay1st tùng xuân )

             kết bạn fb + zalo để trao đổi + mua bán tiện hơn

                    

   • Kết quả hình ảnh cho icon ninja    Ra Mắt Dịch Vụ Up Yên, Up Level Theo Ngày Giá Hấp Dẫn

   • Group:  

    Ninja School Online ( 3giay1st Tùng Xuân )

   •  anh em tham gia giao lưu mua bán nhé

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 133 Xem ảnh - Bokken tiêu lv 99 2m14 cả vk full 12 . gt tl5 yoroi tl 5 học max sách 5 bánh bh . siêu xe lv 100 cs ngon ( tc hp gst kháng ) ftb tl 1422 dư 50m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 132 Xem ảnh - Kunai đao lv 70 full 9 cả vk 2m8 1m10 . siêu xe cs tạm ftb

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 131 Xem ảnh - Shuriken kiếm lv 80 full 8 vk 9 . yoroi tl2 dư 28m yên k sói xe

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 130 Xem ảnh - Bokken tiêu lv 59 full 12 cả vk 1m14 . vk gt tl5 bùa tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( gst tccm né mp ) ftb tl 2553 dư 25m yên

  Giá: 500k card . 350k TKCR/TCSR/ATM
 • Mã Số: 129 Xem ảnh - Bokken kiếm lv 91 full 12 cả vk 3m8 . gt tl5 cs vip ( 194% ) yoroi tl 5 học max sách . siêu xe lv 100 cs tạm ( hp mp cx kháng ) ftb tl 1223

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 128 Xem ảnh - Teesen tiêu lv 115 2m14 cả vk full 12 . học max sách yoroi tl5 . sói trắng 2 sao cs vip ( 2cm tc cx ) ftb tl 2222 dư 23m yên max skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 128 Xem ảnh - Shuriken cung lv 60 vk 14 full 12 . vk gt tl7 giày bùa bội tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tc gst cm né ) ftb tl 3655 up yên bất tử

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 127 Xem ảnh - Bokken kunai lv 96 full 12 cả vk 3m8 . học max sách yoroi tl 5 siêu xe cs tạm ftb tl 3645 dư 27m yên . Tộc Trưởng Gia Tộc cấp 16 có ntgt 3 dư exp lên lv 18

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 126 Xem ảnh - Bokken quạt lv 79 full 12 cả vk 3m14 . gt tl6 vk tl7 yoroi tl7 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( gdt mp cm né ) ftb tl 6766 up yên bất tử

  Giá: 650k card . 450k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 125 Xem ảnh - Bokken kiếm lv 59 2m8 cả vk 1m9 full 10 . sói trắng lv 100 cs ngon ( tc cm cx hp ) ftb dư 5m yên

  Giá: 120k
 • Mã Số: 124 Xem ảnh - Bokken đao lv 49 3m12 cả vk 3m8 full 10 . vk tl5 khảm full ngọc học 8 stn ftb tl 1533 dư 8m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 123 Xem ảnh - Shuriken kunai lv 60 vk 4x +12 full 8 . học 8 stn siêu xe cs tạm ftb tl 0420 rương còn vk 6x +12

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 122 Xem ảnh - Shuriken tiêu lv 130 full 12 cả vk 4m14 . gt tl6 mcs vk tl5 yoroi tl 6 học max sách 5 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2 cm cx mp ) ftb tl 2335 dư 72m yên

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 119 Xem ảnh - Bokken tiêu lv 69 full 10 cả vk 1m11 . sói trắng 2 sao lv 100 cs ngon ( 2 cm tc né ) ftb tl 0310

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 118 Xem ảnh - Kunai tiêu lv 50 full 12 cả vk . vk 5x set 4x . gt tl6 học 4 stn sói trắng 5 sao cs vip ( 2 cm tc né ) ftb tl 0320

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 117 Xem ảnh - Bokken tiêu lv 71 full 10 cả vk 5m9 . sói trắng lv 100 cs ngon ( tc hp né kháng ) ftb tl 3433 . dư 1 xe máy ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 116 Xem ảnh - Kunai tiêu lv 130 full 15 cả vk . gt giày bùa bội quần nhẫn tl6 vk tl5 yoroi tl7 học max sách 3 bánh . siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm gst hp né ) ftb tl 6666 Tộc Trưởng Gia Tộc lv 14 có ntgt2

  Giá: 3tr100k card . 2tr200k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 115 Xem ảnh - Shuriken kiếm lv 54 3m12 cả vk full 9 . sói trắng 2 tb tc tl4 dư 7m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 114 Xem ảnh - Bokken kunai lv 111 5m14 cả vk 5m15 . vk gt giày bùa bội tl6 yoroi tl8 học 8 stn . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc gst tccm né ) ftb tl 2524 max skill 10x

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 113 Xem ảnh - Bokken kunai lv 66 vk 12 full 8 9 . vk 6x mcs tl4 học 8 stn sói trắng cs tạm ftb tl 0660

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên