Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 1482 Xem ảnh - Bokken quạt lv 92 full 12 cả vk 2m10 1m9 . gt tl4 vk tl5 yoroi tl 5 học max sách 2 bánh bh . siêu xe lv 47 cs tạm ftb tl 2342 dư 11m yên

  Giá: 450k card . 330k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1481 Xem ảnh - Bokken quạt lv 102 2m15 cả vk full 14 3m12 . vk gt tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 2 sao cs tạm ( tc tccm cx kháng ) ftb tl 4644 đã học skill 10x

  Giá: 950k card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1480 Xem ảnh - Kunai đao lv 49 4m12 cả vk full 8 . học 2 stn sói lv 1 cs tạm ftb dư 6m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1479 Xem ảnh - Shuriken quạt lv 112 5m14 cả vk 5m12 . vk gt tl5 yoroi tl 4 học max sách 4 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst né cm kháng ) ftb tl 4434 max skill 10x

  Giá: 950k card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1478 Xem ảnh - Bokken cung lv 52 3m12 cả vk full 10 1m8 . vk 4x tl6 học 8 stn . sói cs tạm ftb tl 0651 dư 26m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1477 Xem ảnh - Shuriken tiêu lv 96 full 14 2m15 . set 6x vk 7x . vk gt tl7 full tl6 yoroi tl6 học max sách 10 bánh băng hỏa . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc mp ) ftb tl 6646 . rương có set 9x 5m14 1m16 2m12 vk 9x +12 dư 40m yên

  Giá: 1tr300k card . 1tr tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1476 Xem ảnh - Shuriken VIP tiêu lv 81 full 14 1m16 . vk 7x set 6x .giày bùa tl9 gt nhẫn quần tl7 vk bội tl8 mũ dc tl6 yoroi tl8 học max sách 10 bánh pl . siêu xe 5 sao cs vip ( 2 cm cx tc ) ftb tl 7778 . rương có xe máy 5 sao cs vip ( 2cm né hp ) siêu xe 5sao cs ngon ( né cx tc tccm ) găng 9x +12 tl5

  Giá: 1tr600k card . 1tr200k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1475 Xem ảnh - Kunai quạt buff lv 74 full 8 cả vk . max skill buff 6x dư 12m yên

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1474 Xem ảnh - Kunai quạt buff lv 71 full 8 cả vk 1m11 1m10 . k sói xe dư 10m yên

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1473 Xem ảnh - Kunai kunai lv 68 vk 12 4m10 5m8 . sói cs tạm 2tb dư 40m yên

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1472 Xem ảnh - Teesen quạt lv 87 vk 13 4m9 full 12 . yoroi tl5 học max sách . sói lv 100 cs ổn ( tccm tc hp kháng ) ftb tl 1322 dư 11m yên

  Giá: 350k card . 270k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1471 Xem ảnh - Kunai tiêu lv 42 vk 12 full 8 . sói cs tạm lv1 2tb dư 10m yên

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1470 Xem ảnh - Teesen tiêu lv 115 full 14 cả vk . set 8x . gt tl6 vk giày bùa quần tl4 yoroi tl6 học max sách 3 bánh bh . sói lv 100 cs ngon ( gst tc tccm né ) ftb tl 2222 dư 300m yên max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1469 Xem ảnh - Shuriken tiêu lv 98 2m8 cả vk full 56 . yoroi tl3 học 8 stn . sói cs tạm tb tc

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1468 Xem ảnh - Bokken kiếm lv 75 vk 13 2m12 full 8 . yoroi tl 3 sói lv1 cs tạm ftb dư 23m yên

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1467 Xem ảnh - Kunai kunai lv 43 vk12 full 8 . vk tl5 sói cs tạm ftb dư 37m yên 2 set kháng 8

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1466 Xem ảnh - Shuriken tiêu lv 75 vk 12 1m8 full 10 . yoroi tl 2 siêu xe ftb

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1465 Xem ảnh - Bokken đao lv 60 5m12 cả vk 2m10 3m8 . học 1 stn sói lv 1 ftb tl 0311

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1464 Xem ảnh - Kunai đao lv 69 4m12 cả vk full 8 . siêu xe lv 21 cs tạm ftb tl 0231

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1463 Xem ảnh - Bokken tiêu lv 95 3m12 cả vk full 10 . yoroi tl4 học max sách . siêu xe cs tạm ftb tl 0422

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên