Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3277 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv90 vk14 5m12 4m8 . gt tl7 vk tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl5665 dư 683m yên

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3276 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv90 full 12 vk 13 2m8 . set 7x . vk tl5 yoroi tl4 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl4567 dư 16m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3274 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv70 3m12 cả vk full 8 . set 5x . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3270 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv125 full 12 cả vk 3m10 . gt tl1 yoroi tl8 học max sách 6 bánh băng hoả . sói lv100 cs tạm ( tccm gst hp kháng ) ftb tl0651 max skill 10x

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3269 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv74 3m12 cả vk full 8 . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm cx mp ) ftb dư 7m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3268 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv83 vk13 full 12 3m8 . yoroi tl3 học 3 sách . xe máy lv1 cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3267 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv79 full14 cả vk 2m15 . vk 7x set 6x . gt vk tl7 bùa bội tl6 giày quần nhẫn dây chuyền tl5 yoroi tl8 . học max sách . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl4555 dư 230m yên 70 lượng ( sắp có mắt 2 )

  Giá: 1tr600k card . 1tr150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3266 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 70 full 14 cả vk 2m15 . gt tl8 giày bùa tl7 vk tl6 bội quần nhẫn tl5 yoroi tl8 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb tl8658

  Giá: 2tr card . 1tr400k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3265 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv83 2m12 cả vk full 10 3m9 . yoroi tl4 học max sách . siêu xe lv55 cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3264 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv81 full 10 cả vk 1m12 1m8 . siêu xe lv4 cs tạm ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3263 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv96 vk 11 3m12 1m10 full 9 . yoroi tl1 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( cm tc hp gst ) ftb tl1621

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3262 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv40 full 8 cả vk . học 8 stn . sói lv1 cs tạm 2tb dư 15m yen

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3261 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 86 vk 5x +14 1m12 full 9 . yoroi tl0 . siêu xe lv1 cs tạm 2tb dư 132m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3259 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv103 5m10 cả vk 1m11 4m12 . yoroi tl5 học 3 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( gst tccm cx hp ) ftb đã học skill 10x

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3258 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv77 6m12 cả vk 1m14 1m11 2m9 . yoroi tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs tạm ( gst tc mp kháng ) ftb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3257 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv103 full 12 cả vk 1m10 3m8 . yoroi tl4 . sói lv100 cs tạm ( né tc cm kháng ) ftb tl0224 dư 65m yên tặng kèm 500k xu

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3256 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv70 4m8 cả vk full 10 . học max sách . sói lv100 cs tạm ( hp mp cm né ) ftb tl0334

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3253 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv60 3m12 cả vk 1m10 full 8 . học 8 stn gt tl5 . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl0220 dư 15m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3252 Xem ảnh - Sever Katana cung lv 76 full 9 cả vk . yoroi tl0 siêu xe 5 sao cs ngon ( tccm né hp kháng ) ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3251 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv65 vk 12 full 8 . siêu xe lv100 cs tạm ( gst hp né kháng ) ftb

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên