Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 4500 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv82 2m12 cả vk 4m11 4m8 . siêu xe lv100 ngon ( 2cm hp kháng ) ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4499 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv91 vk14 full12 . vk tl7 gt tl6 bùa tl5 yoroi tl6 học 2 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né hp ) ftb tl1523 dư 144m yên có mắt 2

  Giá: 650k card . 470k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4498 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv70 vk13 1m12 5m10 3m8 . vk tl2 yoroi tl5 học 2 stn . sói lv100 cs tạm ( gst hp tc kháng ) ftb tl1221 dư 20m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4495 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv50 full12 cả vk . gt vk tl5 giày bùa tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst hp ) ftb tl6666 dư 175m yên có mắt 2

  Giá: 600k card . 440k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4494 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv87 4m12 cả vk 1m10 full8 . yoroi tl3 học 5 stn . sói lv100 cs tạm ( tccm cx hp gst ) ftb tl1422 dư 37m yên

  Giá: 250k card . 190k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4490 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv70 2m15 cả vk full14 1m13 1m12 . vk gt giày quần bùa bội tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl5655 có mắt 2

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4489 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv103 full14 cả vk . set 9x . gt tl7 vk bội nhẫn tl6 giày bùa quần dây chuyền tl5 yoroi tl6 học max sách 3 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx gst ) ftb tl3544 có mắt 2 dư 82m yên

  Giá: 1tr700k card . 1tr250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4488 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv90 2m12 cả vk 1m11 4m10 3m8 . yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs tạm ( gst cm hp né ) ftb tl0411 dư 57m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4487 Xem ảnh - Sever Teesen đao lv94 4m12 cả vk full8 . siêu xe lv100 cs tạm ( hp tccm gst tc ) 3tb đang làm nv63

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4486 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv111 full12 cả vk 4m14 . vk7x set 6x . vk tl3 yoroi tl3 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( tc tccm gst hp ) ftb max skill 10x

  Giá: 500k card . 360k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4485 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv69 3m12 cả vk full8 . học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( gst tccm tc kháng ) ftb tl1532 up yên bất tử

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4483 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv42 vk12 full8 . sói đen cs ngon ( gst tc hp cm ) ftb tc tl4

  Giá: 100k card . 70k Ví/ATM
 • Mã Số: 4482 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv82 full8 . max buff đi full map dư 31m yên

  Giá: 100k card . 70k Ví/ATM
 • Mã Số: 4481 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv77 2m12 cả vk 2m10 full8 . sói lv23 cs tạm ftb dư 11m yên

  Giá: 120k card . 90k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4480 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv81 vk12 2m8 full 4 . max buff đi full map . xe máy cs tạm 2tb lỗi shinwa

  Giá: 80k card . 60k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4479 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv81 vk8 full4 dư 23m yên max buff đi full map

  Giá: 80k card . 60k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4478 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv82 vk10 full6 . sói lv1 cs tạm 3tb . max buff dư 40m yên

  Giá: 100k card . 70k Ví/ATM
 • Mã Số: 4476 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv98 3m12 cả vk full8 . gt tl4 yoroi tl0 học 4 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm né tc ) ftb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4474 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv98 vk14 full9 3m10 . vk5x +14 yoroi tl3 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( gst tc mp cm ) ftb tl0660 dư 108m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 4472 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv70 full14 cả vk 2m12 . gt vk tl6 bùa bội quần tl5 yoroi tl6 học max sách 10 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst hp ) ftb tl3544 dư 19m yên

  Giá: 1tr card . 750k Ví/ATM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên