Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 3522 Xem ảnh - Sever Katana quạt lv59 2m12 cả vk 3m11 full 10 . học 4 stn . sói lv100 cs ngon ( tccm né hp kháng ) ftb tl0322

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3521 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv70 vk14 4m12 2m10 3m9 . vk tl2 yoroi tl3 học 8 stn . siêu xe 3 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3519 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv69 4m12 cả vk 3m10 3m8 . học 8 stn . xe máy lv5 cs tạm ftb dư 15m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3518 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv103 full 12 cả vk 1m14 . gt vk tl5 giày bùa tl4 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm mp gst ) ftb tl1422

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3517 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv78 vk 12 full 8 . sói lv1 cs ngon ( 2cm né kháng ) 2tb dư 8m yên

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3516 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv86 vk14 2m12 2m11 1m10 4m8 . yoroi tl0 . siêu xe lv1 cs ngon ( 2cm né kháng ) 3tb dư 118m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3515 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv88 vk12 full 8 . dư 46m yên chưa sói xe đang làm nv65

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3514 Xem ảnh - Sever Katana kiếm lv88 vk13 4m12 1m10 4m8 . sói lv1 cs tạm ftb đang làm nv 63

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3513 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv81 vk13 1m14 4m12 4m10 . set 5x . sói lv100 cs ngon ( 2cm tc cx ) ftb dư 14m yên đang làm nv 63

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3512 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv82 vk11 4m10 full9 . sói 5 sao cs vip ( 2cm mp cx ) ftb dư 70m yên đang làm nv67

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3511 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv79 4m12 cả vk full 8 . siêu xe lv10 cs tạm ftb dư 8m yên đang làm nv65

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3510 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv49 5m12 cả vk 5m8 . vk tl6 giày tl4 học 8 stn . sói cs tạm lv1 ftb tl2634 dư 88m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3509 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv69 2m14 cả vk full 12 . vk tl8 gt tl6 bùa bội quần tl5 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm hp mp ) ftb tl0663

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3508 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv59 vk12 4m11 full 8 . vk 4x tl6 học 1 sách . sói lv100 cs ngon ( gst tccm tc kháng ) ftb tl2652

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3507 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv79 5m12 cả vk 1m11 4m10 . yoroi tl5 học 8 stn . sói lv6 cs tạm ftb dư 4m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3506 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv103 full 12 5m13 cả vk . gt tl6 vk bùa tl3 yoroi tl5 học max sách . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl2544 chưa học skill 10x

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3505 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv79 full8 cả vk , max buff chưa sói xe dư 43m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3504 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt buff lv74 vk4 đồ cùi . max buff dư 16m yên chưa sói xe

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3503 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv74 vk6 3m4 full 0 . max buff dư 21m yên chưa sói xe

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 3502 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv74 vk7 full 4 . max buff dư 25m yên chưa sói xe

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên